شب اول محرم ۱۳۹۹

شب اول محرم ۱۳۹۹

از حسن عطایی، ۸ قطعه، ۳۲ دقیقه و ۴۹ ثانیه

۱ شب اول محرم ۱۳۹۹ حرفام می ریزه از این چشای خیسم چی بگم زمینه ۴.۵ ۴:۳۷ ۰ ۰ ۱۰۳۹ ۳۶۶
۲ شب اول محرم ۱۳۹۹ رفیق اربعین فصل غم یادته زمینه ۳.۷ ۳:۳۹ ۰ ۰ ۷۶۶ ۳۵۴
۳ شب اول محرم ۱۳۹۹ حرف قلبمو میگم بدونی شور ۳.۵ ۳:۲۶ ۰ ۰ ۲۸۶۸ ۸۱۰
۴ شب اول محرم ۱۳۹۹ تموم سالو حسین زندگی کردم برا همین شب ها واحد ۴.۹ ۴:۵۹ ۰ ۰ ۴۸۵ ۲۶۵
۵ شب اول محرم ۱۳۹۹ این پیرهن مشکی نور محضه واحد ۳.۶ ۳:۳۸ ۰ ۰ ۴۳۹ ۲۶۶
۶ شب اول محرم ۱۳۹۹ این گرد و غباری که تو روضه هاست شور ۳.۸ ۳:۵۰ ۰ ۰ ۱۵۶۰ ۵۷۳
۷ شب اول محرم ۱۳۹۹ حال دلم هی میشه بدتر شور ۳.۹ ۴:۰۱ ۰ ۰ ۷۵۵ ۳۹۱
۸ شب اول محرم ۱۳۹۹ جانا یه اشک روانا شور ۴.۶ ۴:۳۹ ۰ ۰ ۹۲۶ ۴۱۴