شب تاسوعا ۱۳۹۷

شب تاسوعا ۱۳۹۷

از حاج محمود کریمی، ۳ قطعه، ۳۰ دقیقه و ۵۳ ثانیه

۱ شب تاسوعا ۱۳۹۷ ساقی کربلا اباالفضل روضه ۱۳.۸ ۱۴:۴۷ ۰ ۰ ۲۱۶۰۴ ۸۴۵۶
۲ شب تاسوعا ۱۳۹۷ هوای خیمه گرمه زمینه ۷.۶ ۸:۰۳ ۰ ۰ ۱۸۰۸۶ ۱۲۴۱۶