گلچین رمضان ۱۳۹۷

گلچین رمضان ۱۳۹۷

از حسن عطایی، ۲۰ قطعه، ۱ ساعت و ۲۳ دقیقه و ۵۲ ثانیه

۱ گلچین رمضان ۱۳۹۷ تاریک شبهام غمه تو قلبم زمینه ۴.۷ ۵:۰۲ ۰ ۰ ۶۰۸۸ ۲۲۰۸
۲ گلچین رمضان ۱۳۹۷ حسن محشره خود حیدره شور ۳.۶ ۳:۵۱ ۰ ۰ ۴۲۵۱۹ ۱۱۷۵۳
۳ گلچین رمضان ۱۳۹۷ دل در طرف بین الحرمین شور ۳.۴ ۳:۳۴ ۰ ۰ ۴۹۴۱ ۲۸۰۳
۴ گلچین رمضان ۱۳۹۷ غزلی بخوان بشود عیان واحد ۳.۹ ۴:۱۲ ۰ ۰ ۲۹۹۴ ۱۹۳۸
۵ گلچین رمضان ۱۳۹۷ دست بر تیغ بیان بر روی منبر می رسد شور ۳.۱ ۳:۱۴ ۰ ۰ ۴۴۴۷ ۲۵۷۱
۶ گلچین رمضان ۱۳۹۷ فدای رزم حماسی حیدر شور ۳.۸ ۴:۰۰ ۰ ۰ ۵۶۶۹ ۲۹۱۹
۷ گلچین رمضان ۱۳۹۷ حرم حرم رؤیای من شور ۴.۷ ۵:۰۲ ۰ ۰ ۳۵۳۹ ۲۳۱۱
۸ گلچین رمضان ۱۳۹۷ این شبا شب آخرته بابا زمینه ۴.۵ ۴:۴۷ ۰ ۰ ۸۸۳۲ ۳۲۷۶
۹ گلچین رمضان ۱۳۹۷ کسی نمونده تو خودت یه لشکری شور ۳.۶ ۳:۴۹ ۰ ۰ ۴۴۶۹ ۲۵۲۳
۱۰ گلچین رمضان ۱۳۹۷ بعد یه چند روز داغ و راه و نیاز واحد ۵.۷ ۶:۰۷ ۰ ۰ ۱۴۱۷ ۱۳۹۹
۱۱ گلچین رمضان ۱۳۹۷ اینجا بی حساب کتابه کرم و بخشش آقا واحد ۳.۶ ۳:۴۸ ۰ ۰ ۲۶۸۳ ۱۷۱۷
۱۲ گلچین رمضان ۱۳۹۷ طوفان کرده یک تنه شور ۳.۲ ۳:۲۲ ۰ ۰ ۵۴۸۶۲ ۱۳۸۵۸
۱۳ گلچین رمضان ۱۳۹۷ دنیام جهنمه بدون تو شور ۲.۹ ۳:۰۴ ۰ ۰ ۳۴۳۳ ۲۰۵۹
۱۴ گلچین رمضان ۱۳۹۷ هر شب جمعه عطر یاس که می گیره شور ۴.۷ ۵:۰۴ ۰ ۰ ۳۳۴۸ ۲۱۰۸
۱۵ گلچین رمضان ۱۳۹۷ بارشو بسته از این دیار سرد و تیره شور ۳.۸ ۴:۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰۴ ۱۶۰۲
۱۶ گلچین رمضان ۱۳۹۷ جام می به کف زمینه ۵.۱ ۵:۲۴ ۰ ۰ ۵۴۳۴ ۲۳۷۶
۱۷ گلچین رمضان ۱۳۹۷ دروازه خیبر رو با یک می گیره شور ۳.۵ ۳:۴۶ ۰ ۰ ۸۷۴۱ ۳۳۳۲
۱۸ گلچین رمضان ۱۳۹۷ به نام تیغ دو ابروی ذوالفقار علی شور ۳.۴ ۳:۳۷ ۰ ۰ ۳۲۲۱۱ ۹۱۶۸
۱۹ گلچین رمضان ۱۳۹۷ من بی قرارم بی قرار زینب واحد ۴.۳ ۴:۳۴ ۰ ۰ ۴۷۱۸ ۱۹۸۰
۲۰ گلچین رمضان ۱۳۹۷ امیر کشتنت دورت کردن شور ۳.۴ ۳:۳۵ ۰ ۰ ۲۵۲۹۵ ۵۸۲۵