گلچین فاطمیه ۱۳۹۶

گلچین فاطمیه ۱۳۹۶

از حسن عطایی، ۲۸ قطعه، ۱ ساعت و ۵۰ دقیقه و ۲۴ ثانیه

۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ ای روضه رضوان زمینه ۳.۳ ۳:۲۵ ۰ ۰ ۹۷۴۱ ۶۱۲۹
۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ چشای خیس مونس شب های تنهامه شور ۳.۹ ۴:۰۱ ۰ ۰ ۷۷۵۷ ۶۰۹۸
۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ تو رؤیای شیرین هر شب منی شور ۲.۶ ۲:۳۷ ۰ ۰ ۴۹۰۶ ۴۹۹۶
۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ مست بوی هیئت شور ۲.۵ ۲:۳۱ ۰ ۰ ۳۴۳۴ ۴۰۹۰
۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ نبض قلبم با ذکر حسین تنظیمه شور ۳.۸ ۳:۵۷ ۰ ۰ ۳۵۲۹ ۳۹۹۲
۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ ای عشق خدا اسوه ایمان ننه زهرا شور ۳.۶ ۳:۴۲ ۰ ۰ ۷۳۸۰۴ ۱۹۷۷۳
۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ حس خوب زندگی با تو میشه حسین شور ۳ ۳:۰۵ ۰ ۰ ۴۶۷۴ ۳۴۵۵
۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ خدا رو شاکرم که سایه شماست رو سرم شور ۳.۴ ۳:۳۱ ۰ ۰ ۴۰۲۹ ۳۳۵۵
۹ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ یا سقیفه یا غدیر شور ۵.۸ ۶:۰۵ ۰ ۰ ۷۰۴۵ ۴۳۹۸
۱۰ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ حیدر پروره ناموس حسین شور ۳ ۳:۰۶ ۰ ۰ ۲۸۳۵ ۳۴۳۵
۱۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ اونکه دلاوره مژش حریف لشکره شور ۳.۱ ۳:۱۱ ۰ ۰ ۳۰۴۸ ۳۵۰۷
۱۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ کبوتر رو بامتم شور ۲.۷ ۲:۴۶ ۰ ۰ ۳۱۰۹۸ ۷۸۳۴
۱۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ آزرده خسته بی جون زمینه ۶.۳ ۶:۳۹ ۰ ۰ ۴۲۱۲ ۲۲۱۰
۱۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ تویی پناهم آقا شور ۵ ۵:۱۵ ۰ ۰ ۳۰۱۴ ۱۷۹۱
۱۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ طواف می کنمت وقتی که دور شش گوشم شور ۴.۶ ۴:۵۱ ۰ ۰ ۲۴۷۳ ۱۶۷۴
۱۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ دلبر یکه تاز من واحد ۴ ۴:۱۱ ۰ ۰ ۲۳۹۳ ۱۵۱۲
۱۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ یه کوچه همه زندگی منو زیر و رو کرد شور ۳.۸ ۳:۵۶ ۰ ۰ ۷۹۵۰ ۲۹۴۷
۱۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ جلو خونمون بلواست زمینه ۴ ۴:۰۸ ۰ ۰ ۵۸۰۱ ۲۵۵۸
۱۹ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ سلام بی کفن شور ۴.۱ ۴:۱۸ ۰ ۰ ۱۰۳۶۶ ۲۹۴۶
۲۰ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ منو غلام قمر آفریدند واحد ۳.۸ ۳:۵۷ ۰ ۰ ۲۸۹۰ ۱۵۷۲
۲۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ ابریه آسمون چشمامون شور ۴.۴ ۴:۳۸ ۰ ۰ ۲۱۵۶ ۱۵۱۵
۲۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ تا وقتی اسم تو کریمه شور ۳.۹ ۴:۰۲ ۰ ۰ ۲۴۰۹ ۱۵۴۰
۲۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ تا دری سوخت مادری سوخت شور ۴.۹ ۵:۱۲ ۰ ۰ ۷۷۱۵ ۲۸۴۷
۲۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ افتاده عشقت توی فالم شور ۴.۲ ۴:۲۶ ۰ ۰ ۲۶۴۷ ۱۵۹۹
۲۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ کریم اگر دعا کند بی تو دعا نمی شود شور ۲.۶ ۲:۳۶ ۰ ۰ ۲۵۹۷ ۱۶۳۶
۲۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ لاک دفاعی دشمن رو بهم ریخت اباالفضل شور ۴.۴ ۴:۳۶ ۰ ۰ ۸۰۴۹ ۲۷۲۴
۲۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ مادر نزاییده کسی که حریف حیدر باشه شور ۳.۳ ۳:۲۲ ۰ ۰ ۲۰۷۱۷ ۵۷۱۰
۲۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ ساقی کوثر فاتح خیبر شور ۲.۳ ۲:۲۰ ۰ ۰ ۳۶۳۴۸ ۷۲۹۶