گلچین محرم ۱۳۹۶

گلچین محرم ۱۳۹۶

از .، ۴۱ قطعه، ۴ ساعت و ۳۷ دقیقه و ۲۲ ثانیه

۱ گلچین محرم ۱۳۹۶ سلام محرم سلام هلال ماه غم مناجات ۶.۷ ۷:۰۱ ۰ ۰ ۵۰۵۷ ۲۲۸۳
۲ گلچین محرم ۱۳۹۶ شانه های زخمیش را هیچ کس باور نداشت روضه ۵.۳ ۵:۲۸ ۰ ۰ ۱۹۸۴ ۲۲۵۹
۳ گلچین محرم ۱۳۹۶ بسم الله بسم الله لبیک یا ثارالله زمینه ۴.۵ ۴:۳۹ ۰ ۰ ۳۶۳۶ ۲۳۵۲
۴ گلچین محرم ۱۳۹۶ سلام یاسین سلام طاها نوحه ۱۱ ۱۱:۴۳ ۰ ۰ ۲۰۸۰ ۱۷۰۶
۵ گلچین محرم ۱۳۹۶ باز به چشمم افق صحنه کرب و بلاست واحد ۴.۵ ۴:۳۷ ۰ ۰ ۱۷۷۱ ۱۵۹۴
۶ گلچین محرم ۱۳۹۶ شبهای بی قراری چشمم سحر نشد مناجات ۵.۳ ۵:۲۸ ۰ ۰ ۱۰۵۰ ۱۳۷۰
۷ گلچین محرم ۱۳۹۶ فراز منبر نی قرص ماه می بینم روضه ۵.۳ ۵:۲۷ ۰ ۰ ۹۲۵ ۱۵۹۵
۸ گلچین محرم ۱۳۹۶ هر کسی که هواییه بسم الله زمینه ۵.۴ ۵:۳۶ ۰ ۰ ۲۷۶۳ ۲۱۴۲
۹ گلچین محرم ۱۳۹۶ به مشبک ضریح با صفات قسم واحد ۵.۷ ۵:۵۵ ۰ ۰ ۱۲۲۵ ۱۳۹۳
۱۰ گلچین محرم ۱۳۹۶ هر چی بیشتر میگم حسین شور ۶.۱ ۶:۲۰ ۰ ۰ ۲۱۲۶ ۱۸۱۶
۱۱ گلچین محرم ۱۳۹۶ تو وقتی اومدی گفتم تقصیر دل من بود روضه ۱۱.۱ ۱۱:۵۰ ۰ ۰ ۱۷۸۳ ۱۴۲۹
۱۲ گلچین محرم ۱۳۹۶ چه عجب صفا آوردی زمینه ۷.۴ ۷:۴۸ ۰ ۰ ۱۰۷۲ ۱۵۰۷
۱۳ گلچین محرم ۱۳۹۶ تا کشتی نوح رسید کربلا واحد ۴.۷ ۴:۴۹ ۰ ۰ ۲۶۹۵ ۱۶۷۵
۱۴ گلچین محرم ۱۳۹۶ هنوز شوق تو بارانی از غزل دارد مناجات ۵.۵ ۵:۴۵ ۰ ۰ ۱۱۴۳ ۱۱۹۰
۱۵ گلچین محرم ۱۳۹۶ دیشب صدایت میزدم حر روضه ۱۰.۷ ۱۱:۲۱ ۰ ۰ ۸۹۰ ۱۳۵۴
۱۶ گلچین محرم ۱۳۹۶ یا حسین حر گنه کارت منم واحد ۴.۸ ۴:۵۸ ۰ ۰ ۱۴۷۴ ۱۴۶۰
۱۷ گلچین محرم ۱۳۹۶ السلام علی حبیب بن مظاهر الاسدی تک ۴.۱ ۴:۱۵ ۰ ۰ ۹۶۵ ۱۳۱۱
۱۸ گلچین محرم ۱۳۹۶ چقدر شلوغه گودال روضه ۱۰.۵ ۱۱:۰۹ ۰ ۰ ۹۹۸ ۱۲۹۶
۱۹ گلچین محرم ۱۳۹۶ مثل مصطفی تو عبداللهی زمینه ۷.۷ ۸:۰۵ ۰ ۰ ۶۳۶ ۱۲۰۷
۲۰ گلچین محرم ۱۳۹۶ رسانده خود را به قتلگاه نوحه ۴ ۴:۰۵ ۰ ۰ ۹۰۶ ۱۳۲۹
۲۱ گلچین محرم ۱۳۹۶ ای حیدر امام حسن شیر کارزار روضه ۱۱.۶ ۱۲:۲۲ ۰ ۰ ۷۶۶ ۱۱۵۹
۲۲ گلچین محرم ۱۳۹۶ تقدیر ما شده بی سر فدا شدن زمینه ۵.۴ ۵:۳۴ ۰ ۰ ۸۰۴ ۱۲۱۰
۲۳ گلچین محرم ۱۳۹۶ ما سرباز کربلاییم واحد ۴.۱ ۴:۰۹ ۰ ۰ ۸۲۹ ۱۲۵۵
۲۴ گلچین محرم ۱۳۹۶ به این غبار نگاهی که آفتاب شود مناجات ۳.۹ ۴:۰۱ ۰ ۰ ۸۹۶ ۱۲۱۲
۲۵ گلچین محرم ۱۳۹۶ فکری به حال ماهی در التهاب کن روضه ۴.۳ ۴:۲۲ ۰ ۰ ۶۸۷ ۱۲۰۳
۲۶ گلچین محرم ۱۳۹۶ لالا ای طفل نخورده شیرم زمینه ۷.۲ ۷:۳۳ ۰ ۰ ۲۸۵۸ ۱۵۱۶
۲۷ گلچین محرم ۱۳۹۶ که هستی حسینی تو یا حیدری روضه ۱۰.۹ ۱۱:۴۰ ۰ ۰ ۸۴۰ ۱۱۲۰
۲۸ گلچین محرم ۱۳۹۶ صدای اکبره انگار می شنوی صداشو عباس روضه ۹.۲ ۹:۴۸ ۰ ۰ ۱۲۸۳ ۱۲۰۶
۲۹ گلچین محرم ۱۳۹۶ حیدره یا پیغمبره زمینه ۵.۹ ۶:۱۰ ۰ ۰ ۹۷۲ ۱۲۲۷
۳۰ گلچین محرم ۱۳۹۶ می خوای پیرو زهیر باشی واحد ۵.۲ ۵:۲۴ ۰ ۰ ۶۹۸ ۱۱۳۳
۳۱ گلچین محرم ۱۳۹۶ علی علی علی اکبر تک ۳.۱ ۳:۰۳ ۰ ۰ ۹۷۴ ۱۲۴۰
۳۲ گلچین محرم ۱۳۹۶ نفست بالا نمیاد روضه ۵.۵ ۵:۴۴ ۰ ۰ ۹۹۰ ۱۱۹۸
۳۳ گلچین محرم ۱۳۹۶ آنکه رفت و برنگشت ساقی حرم نبود زمینه ۵.۱ ۵:۲۱ ۰ ۰ ۱۳۸۳ ۱۳۳۴
۳۴ گلچین محرم ۱۳۹۶ اقتربت الساعه قیامته دور و بره زمینه ۹.۹ ۱۰:۳۲ ۰ ۰ ۹۱۴ ۱۱۸۰
۳۵ گلچین محرم ۱۳۹۶ فدای دستی که غرق خون شد نوحه ۶.۶ ۶:۵۷ ۰ ۰ ۹۵۵ ۱۲۱۴
۳۶ گلچین محرم ۱۳۹۶ ای ساقی لب تشنگان واحد ۵ ۵:۱۱ ۰ ۰ ۲۸۲۹ ۱۷۶۵
۳۷ گلچین محرم ۱۳۹۶ شیر بی باک علی رفت به میدان واحد ۴.۵ ۴:۳۹ ۰ ۰ ۱۳۰۷ ۱۴۵۹
۳۸ گلچین محرم ۱۳۹۶ با پرچم روضت آقا عمریه که مأنوسم من شور ۳.۷ ۳:۴۴ ۰ ۰ ۱۱۰۹ ۱۲۵۷
۳۹ گلچین محرم ۱۳۹۶ شبی که در نفس سرخ ماه طوفان بود روضه ۱۲ ۱۲:۴۸ ۰ ۰ ۱۳۱۳ ۱۳۰۱
۴۰ گلچین محرم ۱۳۹۶ بمیرم برات عزیز مادر زینب زمینه ۶.۱ ۶:۲۴ ۰ ۰ ۲۴۵۵ ۱۵۸۳
۴۱ گلچین محرم ۱۳۹۶ این شب آخری چه زود می گذره واحد ۵.۴ ۵:۳۷ ۰ ۰ ۱۱۴۸ ۱۳۶۴