گلچین شهادت ۱۳۹۶

گلچین شهادت ۱۳۹۶

از .، ۱۸ قطعه، ۲ ساعت و ۲ دقیقه و ۴۹ ثانیه

۱ گلچین شهادت ۱۳۹۶ کیست زینب همیشه بی همتا روضه ۵.۶ ۵:۵۰ ۰ ۰ ۲۸۳۱ ۲۲۴۲
۲ گلچین شهادت ۱۳۹۶ ببین زمانه چه آورده است بر سر من روضه ۷.۳ ۷:۴۴ ۰ ۰ ۹۶۴ ۱۷۵۷
۳ گلچین شهادت ۱۳۹۶ این دل دوباره داره حال و هوای زینب زمینه ۸.۳ ۸:۴۹ ۰ ۰ ۱۲۹۸ ۱۸۴۴
۴ گلچین شهادت ۱۳۹۶ کی دیده در یم خون آیات بی شماره واحد ۳.۱ ۳:۰۶ ۰ ۰ ۹۷۲ ۱۶۹۳
۵ گلچین شهادت ۱۳۹۶ قسم به غربت خاکی که فوق تفسیر است روضه ۱۴.۳ ۱۵:۳۰ ۰ ۰ ۱۵۹۱ ۱۵۸۴
۶ گلچین شهادت ۱۳۹۶ تو هرم آتیش نفس ندارم زمینه ۸ ۸:۳۴ ۰ ۰ ۱۳۹۳ ۱۵۵۷
۷ گلچین شهادت ۱۳۹۶ بازم یه کوچه و بازم یه خونه و واحد ۶.۵ ۶:۵۶ ۰ ۰ ۲۷۲۹ ۱۸۳۶
۸ گلچین شهادت ۱۳۹۶ شاهی و بنده نوازی شور ۶.۹ ۷:۲۰ ۰ ۰ ۳۰۳۰ ۱۸۲۸
۹ گلچین شهادت ۱۳۹۶ افتاده بود تشنه لب و آه می کشید روضه ۱۰ ۱۰:۴۸ ۰ ۰ ۱۸۴۰ ۱۴۹۷
۱۰ گلچین شهادت ۱۳۹۶ اگه گرفتاری بگو یا جواد الائمه زمینه ۸ ۸:۳۴ ۰ ۰ ۲۳۷۹ ۱۴۰۷
۱۱ گلچین شهادت ۱۳۹۶ ارث قبیله است که هر کس جوان تر است واحد ۲.۷ ۲:۴۸ ۰ ۰ ۱۲۳۰ ۱۲۸۸
۱۲ گلچین شهادت ۱۳۹۶ باید که دنیا فصل در فصلش خزان باشد روضه ۷ ۷:۳۲ ۰ ۰ ۱۰۷۰ ۸۹۹
۱۳ گلچین شهادت ۱۳۹۶ شب غربت آقامه زمینه ۵.۴ ۵:۴۷ ۰ ۰ ۲۳۰۵ ۱۰۷۸
۱۴ گلچین شهادت ۱۳۹۶ خودش تنها خبر از داغ های بیکرانش داشت واحد ۵.۲ ۵:۳۶ ۰ ۰ ۱۲۵۷ ۹۲۷
۱۵ گلچین شهادت ۱۳۹۶ او اهل گریه بود و دو چشم نجیب داشت واحد ۱.۹ ۲:۰۰ ۰ ۰ ۲۱۹۲ ۱۰۳۵
۱۶ گلچین شهادت ۱۳۹۶ قرار بود بیایی کبوترش باشی روضه ۴.۹ ۵:۱۱ ۰ ۰ ۹۶۹ ۸۹۰
۱۷ گلچین شهادت ۱۳۹۶ میون شلوغی شهر تا دلی دوباره گم شد واحد ۵.۵ ۵:۵۱ ۰ ۰ ۱۰۴۲ ۱۰۰۵
۱۸ گلچین شهادت ۱۳۹۶ تا کی به تو از دور سلامی برسانم واحد ۴.۷ ۴:۵۳ ۰ ۰ ۱۷۰۴ ۱۱۴۷