میلاد حضرت اباالفضل (ع) ۱۳۹۵

میلاد حضرت اباالفضل (ع) ۱۳۹۵

از حاج مهدی اکبری، ۵ قطعه، ۲۲ دقیقه و ۹ ثانیه

۱ میلاد حضرت اباالفضل (ع) ۱۳۹۵ پسر شاه لافتی عباس عباس سرود ۵.۵ ۵:۳۳ ۱ ۱ ۲۷۸۸ ۱۸۷۹
۲ میلاد حضرت اباالفضل (ع) ۱۳۹۵ علمو بیارید علمدار اومده سرود ۳.۸ ۳:۴۳ ۱ ۱ ۲۹۱۱ ۱۹۵۰
۳ میلاد حضرت اباالفضل (ع) ۱۳۹۵ دارد ز دوردست سپهدار می رسد سرود ۴.۷ ۴:۳۷ ۰ ۰ ۱۶۲۰ ۱۸۲۹