شب اول فاطمیه ۱۳۹۳

شب اول فاطمیه ۱۳۹۳

از حاج مهدی اکبری، ۱۰ قطعه، ۱ ساعت و ۸ دقیقه و ۴۷ ثانیه

۱ شب اول فاطمیه ۱۳۹۳ در چطوری دلش آمد به پهلو بزند روضه ۱۶ ۱۷:۲۴ ۵ ۵ ۲۱۸۸ ۱۸۷۱
۲ شب اول فاطمیه ۱۳۹۳ خانمم ببین که حیدر اومده زمینه ۴.۵ ۴:۵۲ ۵ ۵ ۱۴۳۹ ۲۱۹۸
۳ شب اول فاطمیه ۱۳۹۳ بوی احساس بوی یاس شور ۲.۹ ۳:۰۶ ۳ ۳ ۱۶۸۱ ۲۲۳۱
۴ شب اول فاطمیه ۱۳۹۳ یه خونه بود یه خانواده واحد ۷ ۷:۳۸ ۴ ۴ ۴۹۲۹ ۲۵۹۸
۵ شب اول فاطمیه ۱۳۹۳ گر چه بی قرارم جونی به تن ندارم واحد ۱۱.۲ ۱۲:۱۳ ۴ ۴ ۱۹۵۹ ۲۲۴۳
۶ شب اول فاطمیه ۱۳۹۳ دوباره باز به سرم زد زیارت واحد ۴.۵ ۴:۵۰ ۴ ۴ ۱۲۲۵ ۱۸۹۰
۷ شب اول فاطمیه ۱۳۹۳ شیر خدا یا حیدر مست نگاتم واحد ۳.۳ ۳:۳۱ ۴ ۴ ۲۱۱۰ ۲۰۹۵
۸ شب اول فاطمیه ۱۳۹۳ هزار تا حُسن برا رسیدن به تو کمه شور ۵.۴ ۵:۵۴ ۴ ۴ ۱۰۵۰ ۱۸۷۱
۹ شب اول فاطمیه ۱۳۹۳ تو هوای بارون می زنم باز بیرون شور ۳.۲ ۳:۲۴ ۴ ۴ ۲۰۸۵ ۲۱۴۵