شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۳

شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۳

از حمید علیمی، ۷ قطعه، ۵۴ دقیقه و ۹ ثانیه

۱ شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۳ می باره آسمون چه بی امون زمینه ۱۰.۳ ۱۱:۱۰ ۶ ۶ ۶۴۶۴ ۳۶۰۶
۲ شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۳ تا ابد نذر روضه هات جونم شور ۵.۳ ۵:۴۵ ۶ ۶ ۳۵۹۶ ۳۴۲۲
۳ شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۳ سلام من به نورعین زهرا واحد ۵.۹ ۶:۲۴ ۵ ۵ ۲۹۱۹ ۲۶۰۱
۴ شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۳ سلام میدم سمت حرم شور ۵.۲ ۵:۴۰ ۶ ۶ ۴۳۲۱ ۳۲۱۶
۵ شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۳ اسمت از روی لب هام نمی افته شور ۶.۹ ۷:۳۰ ۴ ۴ ۲۲۷۱ ۳۱۸۹
۶ شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۳ قدمش ناگهان شتاب گرفت روضه ۶ ۶:۳۳ ۶ ۶ ۲۷۵۸ ۲۵۲۴