گلچین محرم ۱۳۹۲ ( هیئت علمدار (ع) )

گلچین محرم ۱۳۹۲ ( هیئت علمدار (ع) )

از حاج مهدی اکبری، ۱۱۲ قطعه، ۱۰ ساعت و ۴۴ دقیقه و ۵۴ ثانیه

۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( هیئت علمدار (ع) ) ماهی سرخ تنگ بلور محرمیم مناجات ۳.۵ ۳:۴۷ ۵ ۵ ۱۱۵۲۸ ۵۲۲۳
۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( هیئت علمدار (ع) ) بر پا شده در عرش حق پرچم سیاه زمینه ۳.۲ ۳:۲۷ ۵ ۵ ۷۴۱۹ ۷۳۴۶
۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( هیئت علمدار (ع) ) سلام به کربلا و شاه کم سپاهش شور ۳.۸ ۴:۰۲ ۵ ۵ ۱۹۶۹۶ ۹۵۱۳
۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( هیئت علمدار (ع) ) آهنگ اذون کرب و بلا شور ۲.۳ ۲:۲۸ ۷ ۷ ۸۶۳۲ ۶۸۳۶
۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( هیئت علمدار (ع) ) دست از علمت بر نمی دارم شور ۴.۵ ۴:۴۹ ۵ ۵ ۸۲۶۲ ۶۳۹۴
۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( هیئت علمدار (ع) ) مردی از کوفه بعید است بیا بردیم روضه ۱۳.۶ ۱۴:۴۷ ۵ ۵ ۳۱۳۱ ۳۲۳۴
۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( هیئت علمدار (ع) ) وای وای قافله وای وای نینوا زمینه ۵.۳ ۵:۴۶ ۵ ۵ ۴۶۴۴ ۴۲۰۶
۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( هیئت علمدار (ع) ) حرمتو بریم مدینه داغ تو زینب نزار ببینه شور ۴.۴ ۴:۴۵ ۵ ۵ ۴۶۱۶ ۴۸۲۷
۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( هیئت علمدار (ع) ) منو یک کاروان خوبان عالم شور ۴.۴ ۴:۴۵ ۵ ۵ ۱۰۴۹۲ ۵۷۸۲
۱۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( هیئت علمدار (ع) ) منو مجنون منو شیدا هر چی دوست داری شور ۵.۵ ۵:۵۹ ۵ ۵ ۵۶۳۰ ۵۱۴۱
۱۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( هیئت علمدار (ع) ) آوای زنگ قافله پیچیده تو بیابونا واحد ۷.۳ ۷:۵۵ ۵ ۵ ۵۲۴۰ ۳۸۹۴
۱۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( هیئت علمدار (ع) ) دوباره ماه ماتم ماه غم رسید واحد ۵.۵ ۵:۵۶ ۵ ۵ ۴۰۴۴ ۳۸۴۷
۱۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( هیئت علمدار (ع) ) چشمای خیس و بارونی منو ببین شور ۴.۹ ۵:۱۵ ۵ ۵ ۸۰۷۷ ۵۲۴۶
۱۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( هیئت علمدار (ع) ) بالای ناقه موی مرا باد می کشد روضه ۹.۴ ۱۰:۱۵ ۴ ۴ ۲۰۱۵ ۲۸۶۸
۱۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( هیئت علمدار (ع) ) خراب تار تاره تاریک بی ستاره زمینه ۱۰ ۱۰:۵۳ ۵ ۵ ۲۷۲۵ ۳۵۵۴
۱۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( هیئت علمدار (ع) ) نم نم داره بارون میاد واحد ۱۰.۵ ۱۱:۲۷ ۴ ۴ ۵۱۴۸ ۴۳۸۹
۱۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( هیئت علمدار (ع) ) پروانه ام دوباره مرا آتشم زنید واحد ۱.۵ ۱:۳۷ ۵ ۵ ۲۲۰۳ ۲۹۸۰
۱۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( هیئت علمدار (ع) ) ذکر لب هامه حسین واحد ۴.۲ ۴:۳۰ ۵ ۵ ۳۶۷۵ ۳۹۷۲
۱۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( هیئت علمدار (ع) ) باز باران بزم جانان شور ۲.۷ ۲:۵۵ ۵ ۵ ۳۳۲۲ ۴۲۰۰
۲۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( هیئت علمدار (ع) ) به قلاده نفس گشتم اسیر روضه ۲۱.۳ ۲۳:۱۰ ۵ ۵ ۱۹۹۹ ۲۶۷۴
۲۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( هیئت علمدار (ع) ) بیا قصه مو خودت روایت کن زمینه ۵ ۵:۲۳ ۴ ۴ ۲۶۰۱ ۳۱۴۳
۲۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( هیئت علمدار (ع) ) دونه دونه می چکه اشکام برای غم تو شور ۴ ۴:۱۷ ۵ ۵ ۳۵۹۳ ۴۱۰۴
۲۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( هیئت علمدار (ع) ) بی تو حقیرم از دنیا سیرم شور ۳.۴ ۳:۴۰ ۵ ۵ ۳۶۰۹ ۴۰۲۹
۲۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( هیئت علمدار (ع) ) دسته دسته عزاداری شور ۴.۴ ۴:۴۵ ۴ ۴ ۷۱۰۶ ۳۹۱۰
۲۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( هیئت علمدار (ع) ) فدای غربتت دار و ندارم واحد ۳.۳ ۳:۳۰ ۴ ۴ ۲۲۹۸ ۳۲۰۹
۲۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( هیئت علمدار (ع) ) یک روز در عزای خودت می کشی مرا واحد ۱.۹ ۲:۰۰ ۵ ۵ ۱۹۷۸ ۲۷۷۹
۲۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( هیئت علمدار (ع) ) یه دلم به دست و یه دل به دریا واحد ۴.۷ ۵:۰۲ ۴ ۴ ۳۷۵۲ ۳۱۲۸
۲۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( هیئت علمدار (ع) ) رسیدی به کرب و بلا خیره شو شور ۶.۴ ۶:۵۶ ۵ ۵ ۳۹۵۴ ۴۶۳۸
۲۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( هیئت علمدار (ع) ) ای ابر بارونی ببار به حال زارم شور ۴.۲ ۴:۳۰ ۴ ۴ ۲۴۹۷ ۳۲۱۶
۳۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( هیئت علمدار (ع) ) خیلی سخته اگه تنها بمونی روضه ۳.۹ ۴:۰۹ ۴ ۴ ۲۰۸۹ ۲۶۶۱
۳۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( هیئت علمدار (ع) ) شاخه شمشاد حرم امانت برادرم زمینه ۶.۹ ۷:۲۷ ۵ ۵ ۲۲۱۷ ۳۱۰۱
۳۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( هیئت علمدار (ع) ) جوونم ولی آرزومه به پات پیر بشم شور ۴.۲ ۴:۳۳ ۵ ۵ ۳۱۴۱ ۴۰۱۳
۳۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( هیئت علمدار (ع) ) زیباترین رجز شد این نوحه خونی من واحد ۶.۴ ۶:۵۷ ۵ ۵ ۱۲۹۷۶ ۴۳۸۳
۳۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( هیئت علمدار (ع) ) گفتا به قاسم به فغان واحد ۳.۹ ۴:۰۹ ۵ ۵ ۲۸۶۰ ۳۰۲۰
۳۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( هیئت علمدار (ع) ) حسرت دیرینه ام کرب و بلا حسین واحد ۵.۱ ۵:۳۳ ۵ ۵ ۲۳۶۸ ۲۸۹۴
۳۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( هیئت علمدار (ع) ) من دیوانه ام امشب شور ۴.۱ ۴:۲۴ ۴ ۴ ۲۶۴۹ ۳۷۱۳
۳۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( هیئت علمدار (ع) ) بخواب گل پرپر اصغر لالا لالا لالا روضه ۵.۸ ۶:۱۸ ۵ ۵ ۵۲۷۸ ۳۳۴۵
۳۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( هیئت علمدار (ع) ) یکی یک دونه مادر کجا میری زمینه ۸.۱ ۸:۴۹ ۴ ۴ ۲۷۴۶ ۳۵۰۸
۳۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( هیئت علمدار (ع) ) به جون مادرم خیلی می خوامت شور ۳.۳ ۳:۳۴ ۴ ۴ ۵۰۱۳ ۴۰۹۵
۴۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( هیئت علمدار (ع) ) جمعتون جمع تو جمعت جای ما خالیه شور ۴.۹ ۵:۱۹ ۵ ۵ ۲۸۶۲ ۴۰۱۶
۴۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( هیئت علمدار (ع) ) بارون بارون ببار از طاق آسمون واحد ۸.۳ ۹:۰۱ ۵ ۵ ۷۸۴۸ ۴۰۳۸
۴۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( هیئت علمدار (ع) ) سقا کاری کن علی اصغر بی تابه واحد ۳.۸ ۴:۰۸ ۵ ۵ ۳۰۰۱ ۳۳۷۲
۴۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( هیئت علمدار (ع) ) وقتی می میرم همین سینه زنی هاست شور ۴ ۴:۱۹ ۴ ۴ ۳۶۹۱ ۳۴۰۶
۴۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( هیئت علمدار (ع) ) اگه امشب دلو از روضه به دریا نزدم شور ۲.۲ ۲:۲۲ ۵ ۵ ۶۱۸۰ ۴۱۹۸
۴۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( هیئت علمدار (ع) ) ای جوونم علی جونم روضه ۲.۹ ۳:۰۳ ۵ ۵ ۱۷۲۳ ۲۵۱۶
۴۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( هیئت علمدار (ع) ) تو رو روی خاکایی نکنه خوابم من زمینه ۲.۲ ۲:۲۰ ۵ ۵ ۱۹۰۰ ۲۸۳۹
۴۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( هیئت علمدار (ع) ) امید لشکرم علی شبه پیمبرم علی شور ۵.۳ ۵:۴۳ ۵ ۵ ۲۵۶۹ ۳۵۱۱
۴۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( هیئت علمدار (ع) ) این دل عاشقم ارباب یاکریم حرمه شور ۶ ۶:۲۹ ۵ ۵ ۲۰۷۱ ۳۵۹۹
۴۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( هیئت علمدار (ع) ) دوون دوون می دوه بابا نیمه جون واحد ۱۰.۸ ۱۱:۴۴ ۵ ۵ ۲۳۷۴ ۳۰۰۵
۵۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( هیئت علمدار (ع) ) اربابم باز سلام من همون رعیتم واحد ۵.۷ ۶:۰۷ ۵ ۵ ۱۳۹۶۹ ۵۴۰۰
۵۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( هیئت علمدار (ع) ) کاشکی می شد به نامت بودم شور ۴.۵ ۴:۵۱ ۵ ۵ ۲۵۵۸ ۳۶۱۹
۵۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( هیئت علمدار (ع) ) عمو عمو عباس عموی خوبم زمینه ۷.۹ ۸:۳۶ ۵ ۵ ۳۹۷۴۸ ۱۲۲۲۲
۵۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( هیئت علمدار (ع) ) منو یک کاروان خوبان عالم شور ۴.۶ ۵:۰۰ ۵ ۵ ۲۴۱۹ ۳۶۲۳
۵۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( هیئت علمدار (ع) ) دلی که غم داره شوق حرم داره شور ۳ ۳:۱۰ ۵ ۵ ۳۹۲۳ ۴۱۷۵
۵۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( هیئت علمدار (ع) ) تنم می لرزه نمی بینه چشام شور ۲.۳ ۲:۲۵ ۵ ۵ ۳۰۴۱ ۴۷۳۳
۵۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( هیئت علمدار (ع) ) بزار که بگم کجاییم بگم بچه کربلاییم شور ۶.۸ ۷:۲۱ ۵ ۵ ۱۸۶۲ ۳۴۰۱
۵۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( هیئت علمدار (ع) ) شب آخر چقدر حالت عجیبه روضه ۵.۴ ۵:۵۰ ۵ ۵ ۱۸۵۴ ۲۸۶۲
۵۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( هیئت علمدار (ع) ) ای وای ای وای حسین پسرم پسرم زمینه ۵.۶ ۶:۰۵ ۵ ۵ ۹۸۵۹ ۴۹۳۵
۵۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( هیئت علمدار (ع) ) باده توی کاسه عمار می خورم شور ۲.۹ ۳:۰۷ ۴ ۴ ۱۸۰۱ ۳۳۳۸
۶۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( هیئت علمدار (ع) ) بسم الله زیارتنامه رو وا کن شور ۵.۶ ۶:۰۴ ۴ ۴ ۲۳۲۱ ۳۹۴۷
۶۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( هیئت علمدار (ع) ) شب عاشورا شب عشق و گریه و دعا شور ۷.۸ ۸:۲۵ ۴ ۴ ۴۸۳۵ ۳۵۶۴
۶۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( هیئت علمدار (ع) ) عرش معلی حرم سر جداست واحد ۲.۵ ۲:۳۸ ۴ ۴ ۲۰۴۰ ۳۰۷۸
۶۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( هیئت علمدار (ع) ) هوا هوای عشقه هوای ساقی شور ۶.۹ ۷:۳۱ ۵ ۵ ۳۶۹۲ ۴۶۵۴
۶۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( هیئت علمدار (ع) ) در مقتل شد غوغا باز دعوا زمینه ۶.۸ ۷:۲۰ ۴ ۴ ۳۰۶۷ ۳۴۶۴
۶۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( هیئت علمدار (ع) ) کی رو سینه ات نشست وای شور ۳.۳ ۳:۳۴ ۵ ۵ ۲۴۴۴ ۳۷۷۳
۶۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( هیئت علمدار (ع) ) عکس قشنگ پرچمو سینه زدن تو حرمو شور ۵.۱ ۵:۲۸ ۵ ۵ ۳۵۱۹ ۴۳۲۳
۶۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( هیئت علمدار (ع) ) ای بی کفن شاه زینب واحد ۸ ۸:۴۲ ۴ ۴ ۷۴۸۴ ۴۱۱۰
۶۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( هیئت علمدار (ع) ) سه تا جنت رو زمین داره خدا واحد ۶.۴ ۶:۵۶ ۵ ۵ ۵۸۴۵ ۴۰۸۴
۶۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( هیئت علمدار (ع) ) جز اشک بر تو سرمایه ندارم شور ۳.۴ ۳:۴۰ ۵ ۵ ۱۵۶۵ ۲۸۱۸
۷۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( هیئت علمدار (ع) ) به خدا مادریم توام با عشق حسین شور ۳.۷ ۳:۵۶ ۵ ۵ ۱۴۲۳ ۲۹۵۱
۷۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( هیئت علمدار (ع) ) گل بوته ام پر خارم کویریم روضه ۹.۷ ۱۰:۳۱ ۵ ۵ ۱۷۰۱ ۲۳۳۲
۷۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( هیئت علمدار (ع) ) سپیده زده وقت وصاله زمینه ۵.۱ ۵:۲۸ ۴ ۴ ۱۸۵۴ ۲۶۴۸
۷۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( هیئت علمدار (ع) ) آوای عشقم ذکر حسینه شور ۳.۲ ۳:۲۸ ۵ ۵ ۲۴۹۸ ۳۴۸۴
۷۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( هیئت علمدار (ع) ) باده توی کاسه عمار می خورم شور ۳.۱ ۳:۱۶ ۵ ۵ ۱۹۱۰ ۲۹۲۹
۷۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( هیئت علمدار (ع) ) دسته دسته عزاداری شور ۳.۶ ۳:۵۰ ۵ ۵ ۱۲۰۰ ۲۴۴۳
۷۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( هیئت علمدار (ع) ) نم نم داره بارون میاد واحد ۸.۳ ۹:۰۰ ۵ ۵ ۱۳۹۳۳ ۴۸۷۹
۷۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( هیئت علمدار (ع) ) ذکر لبم تو نوحه و دم با دل من واحد ۴.۵ ۴:۵۱ ۴ ۴ ۴۳۳۹ ۲۷۹۱
۷۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( هیئت علمدار (ع) ) دیوونگی یه شهرت نوکریم عین عزت شور ۲.۳ ۲:۲۵ ۴ ۴ ۱۹۱۴ ۲۶۷۹
۷۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( هیئت علمدار (ع) ) رسیدی به کرب و بلا خیره شو شور ۸.۲ ۸:۵۲ ۶ ۶ ۱۰۹۶۸۸ ۲۷۰۷۲
۸۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( هیئت علمدار (ع) ) دلبرا چه دلربایی ماه شب کربلایی شور ۳.۹ ۴:۱۰ ۵ ۵ ۱۹۸۵ ۲۹۰۷
۸۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( هیئت علمدار (ع) ) قسم به صدق و به اخلاص زائر کویت مناجات ۳.۸ ۴:۰۵ ۵ ۵ ۱۶۳۱ ۲۱۱۶
۸۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( هیئت علمدار (ع) ) تو دلم دریای غصه ست زمینه ۵.۱ ۵:۳۱ ۵ ۵ ۳۵۱۵ ۳۰۳۹
۸۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( هیئت علمدار (ع) ) آوای عشقم ذکر حسینه شور ۶.۹ ۷:۲۶ ۵ ۵ ۲۸۵۹ ۳۶۳۴
۸۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( هیئت علمدار (ع) ) دست خودم نیست بارون چشمام می باره واحد ۹.۶ ۱۰:۲۵ ۶ ۶ ۵۰۵۶ ۳۵۲۵
۸۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( هیئت علمدار (ع) ) هوای حسین هوای کربلا شور ۷.۴ ۸:۰۴ ۶ ۶ ۷۱۵۰ ۴۸۱۶
۸۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( هیئت علمدار (ع) ) من تا ابد عاشق یارم شور ۴.۴ ۴:۴۲ ۵ ۵ ۵۰۸۰ ۳۶۴۵