گلچین شهادت ۱۳۹۲

گلچین شهادت ۱۳۹۲

از حمید علیمی، ۶۱ قطعه، ۷ ساعت و ۲۸ دقیقه و ۴۱ ثانیه

۱ گلچین شهادت ۱۳۹۲ روضه حضرت ام البنین (س) روضه ۲۷.۳ ۲۹:۴۸ ۵ ۵ ۲۴۶۴۹ ۶۹۴۵
۲ گلچین شهادت ۱۳۹۲ من که یه عمر گوشه نشینم زمینه ۷.۴ ۷:۵۸ ۵ ۵ ۲۸۵۰ ۴۷۷۲
۳ گلچین شهادت ۱۳۹۲ من که یه عمر روضه نشینم روضه ۹.۸ ۱۰:۳۷ ۵ ۵ ۲۸۷۵ ۵۱۸۸
۴ گلچین شهادت ۱۳۹۲ وقتی که یاد کربلا می کنیم ما واحد ۵.۱ ۵:۳۳ ۵ ۵ ۲۶۴۶ ۴۱۴۵
۵ گلچین شهادت ۱۳۹۲ اباالفضل شعارمه اباالفضل قرارمه شور ۸.۴ ۹:۰۵ ۵ ۵ ۶۱۰۹ ۵۷۳۰
۶ گلچین شهادت ۱۳۹۲ مهربونیاتو یادم نمیره آقا شور ۱۰.۶ ۱۱:۳۳ ۶ ۶ ۱۷۰۷۹ ۹۹۰۴
۷ گلچین شهادت ۱۳۹۲ روضه امام صادق (ع) روضه ۲۳.۴ ۲۵:۲۶ ۵ ۵ ۴۴۲۵ ۱۱۲۷۰
۸ گلچین شهادت ۱۳۹۲ امشب شب غمه عالم پریشونه زمینه ۶ ۶:۲۸ ۴ ۴ ۶۵۹۶ ۸۸۵۵
۹ گلچین شهادت ۱۳۹۲ بمیرم برا حسین اسیرم برا حسین شور ۳.۳ ۳:۳۳ ۴ ۴ ۷۵۴۰ ۱۲۷۶۰
۱۰ گلچین شهادت ۱۳۹۲ درد عشق است و در به دری شور ۷ ۷:۳۶ ۴ ۴ ۷۴۴۳ ۱۳۰۳۸
۱۱ گلچین شهادت ۱۳۹۲ روضه حضرت زینب (س) روضه ۸.۱ ۸:۴۵ ۴ ۴ ۳۵۴۶ ۵۰۲۴
۱۲ گلچین شهادت ۱۳۹۲ ناله وا جگر نزن اینقدر روضه ۵.۸ ۶:۱۴ ۴ ۴ ۲۴۴۶ ۲۵۵۹
۱۳ گلچین شهادت ۱۳۹۲ مبادا برانی مرا از درت زمینه ۳.۳ ۳:۳۵ ۴ ۴ ۳۳۲۶ ۳۲۰۸
۱۴ گلچین شهادت ۱۳۹۲ صاحب عزا تو مشهده زمینه ۱۰.۷ ۱۱:۳۷ ۴ ۴ ۵۱۵۲ ۳۵۸۴
۱۵ گلچین شهادت ۱۳۹۲ چه قدر نام تو زیباست اباعبدالله شور ۳.۵ ۳:۴۲ ۴ ۴ ۴۳۳۰ ۴۶۴۷
۱۶ گلچین شهادت ۱۳۹۲ هر دم هزار نوبت جان از بدن برآید واحد ۴.۷ ۵:۰۶ ۴ ۴ ۲۹۵۱ ۳۳۳۲
۱۷ گلچین شهادت ۱۳۹۲ از ازل در غمت عزادارم شور ۵.۹ ۶:۲۰ ۴ ۴ ۱۹۲۶ ۲۱۸۳
۱۸ گلچین شهادت ۱۳۹۲ ای کهفیان کرب و بلا من سگ زهم شور ۲.۷ ۲:۵۱ ۴ ۴ ۱۹۰۰ ۲۶۴۰
۱۹ گلچین شهادت ۱۳۹۲ درد عشق است و در به دری شور ۳ ۳:۱۵ ۴ ۴ ۳۱۶۱ ۲۶۸۸
۲۰ گلچین شهادت ۱۳۹۲ حالا که من از حرم دورم تک ۵.۲ ۵:۳۵ ۴ ۴ ۳۰۴۳۱ ۸۲۳۶
۲۱ گلچین شهادت ۱۳۹۲ روضه حضرت معصومه (س) روضه ۱۴.۹ ۱۶:۱۵ ۴ ۴ ۳۷۸۱ ۲۷۳۷
۲۲ گلچین شهادت ۱۳۹۲ بابامو تو کنج زندون نشد آخر بینم زمینه ۹.۹ ۱۰:۴۳ ۴ ۴ ۴۲۹۴ ۲۸۹۵
۲۳ گلچین شهادت ۱۳۹۲ گر چه دیدار برادر نرسیدی بانو واحد ۴.۳ ۳:۰۵ ۴ ۴ ۱۶۷۶ ۲۰۹۰
۲۴ گلچین شهادت ۱۳۹۲ دلم دوباره شد مسافر فراسو ها واحد ۴ ۲:۵۴ ۴ ۴ ۳۲۱۹ ۲۶۲۲
۲۵ گلچین شهادت ۱۳۹۲ ای که مرا خوانده ای راه نشانم بده واحد ۲.۹ ۳:۰۸ ۴ ۴ ۱۶۳۹۲ ۴۲۱۱
۲۶ گلچین شهادت ۱۳۹۲ ملیکه عشق خواهر سلطان شور ۴.۵ ۴:۵۰ ۴ ۴ ۲۹۲۵ ۲۵۴۲
۲۷ گلچین شهادت ۱۳۹۲ در تب و تابم امشب مست ربابم امشب شور ۶.۱ ۴:۲۶ ۴ ۴ ۲۹۶۱ ۲۶۶۷
۲۸ گلچین شهادت ۱۳۹۲ من امام تمام دنیایم روضه ۶ ۶:۲۷ ۴ ۴ ۱۷۹۶ ۱۸۵۲
۲۹ گلچین شهادت ۱۳۹۲ زهرا شده امشب کنار تربتت زائر زمینه ۵.۸ ۶:۱۳ ۴ ۴ ۲۹۸۹ ۲۵۸۷
۳۰ گلچین شهادت ۱۳۹۲ از ازل در غمت عزادارم شور ۶.۴ ۶:۵۸ ۴ ۴ ۲۷۲۴ ۳۰۳۵
۳۱ گلچین شهادت ۱۳۹۲ ای صنم بگذشت از حد انتظارم کی میایی واحد ۱۰.۵ ۱۱:۲۲ ۴ ۴ ۴۳۷۱ ۲۷۴۴
۳۲ گلچین شهادت ۱۳۹۲ دل به چشم دلفریبم ده که افسونت کنم واحد ۶.۱ ۶:۳۴ ۴ ۴ ۲۰۲۲ ۲۰۴۷
۳۳ گلچین شهادت ۱۳۹۲ عذابم نده بزار تا بشنوم صداتو شور ۶.۲ ۶:۴۲ ۴ ۴ ۳۱۷۷ ۲۴۳۷
۳۴ گلچین شهادت ۱۳۹۲ روضه حضرت رقیه (س) روضه ۸.۲ ۸:۵۲ ۵ ۵ ۳۶۸۰۷ ۸۲۱۹
۳۵ گلچین شهادت ۱۳۹۲ بابا بابا دلم شده هوایی زمینه ۴.۴ ۴:۴۵ ۶ ۶ ۳۳۲۲ ۳۴۵۴
۳۶ گلچین شهادت ۱۳۹۲ یک نابغه دارد زمان یک پادشه دارد جهان واحد ۶.۳ ۶:۵۰ ۵ ۵ ۵۴۴۲ ۳۸۴۶
۳۷ گلچین شهادت ۱۳۹۲ روضه تو بر عکس عاشوراست شور ۴.۶ ۵:۰۰ ۴ ۴ ۴۲۵۵ ۴۶۷۹
۳۸ گلچین شهادت ۱۳۹۲ کی شود دلبر آید از وفا در برد واحد ۸.۱ ۸:۴۴ ۴ ۴ ۱۹۱۵ ۲۴۱۸
۳۹ گلچین شهادت ۱۳۹۲ گر چه دیدار برادر نرسیدی بانو واحد ۵.۲ ۵:۳۹ ۴ ۴ ۱۸۴۳ ۲۲۳۰
۴۰ گلچین شهادت ۱۳۹۲ شرف زمین صنم زمان واحد ۳.۹ ۴:۱۰ ۴ ۴ ۳۰۸۸ ۲۴۶۷
۴۱ گلچین شهادت ۱۳۹۲ ملیکه ملک لامکانی تک ۴.۶ ۵:۰۰ ۴ ۴ ۱۸۴۹ ۱۹۴۰
۴۲ گلچین شهادت ۱۳۹۲ ای که مرا خوانده ای راه نشانم بده شور ۵.۵ ۵:۵۸ ۴ ۴ ۲۰۷۰ ۲۰۲۲
۴۳ گلچین شهادت ۱۳۹۲ غم دوری از رضا سخته ولی شور ۴.۹ ۵:۱۵ ۴ ۴ ۳۱۸۸ ۲۴۵۰