گلچین محرم ۱۳۹۰

گلچین محرم ۱۳۹۰

از حاج عبدالرضا هلالی، ۹۰ قطعه، ۷ ساعت و ۴۱ دقیقه

۱ گلچین محرم ۱۳۹۰ سلام آل یاسین سلام آل طاها نوحه ۶.۴ ۶:۵۷ ۶ ۶ ۹۰۷۴ ۸۲۰۷
۲ گلچین محرم ۱۳۹۰ السلام السلام علی الحسین زمینه ۴.۵ ۴:۴۹ ۵ ۵ ۶۲۵۶ ۷۸۴۸
۳ گلچین محرم ۱۳۹۰ باز چشا گریونه واحد ۴.۳ ۴:۳۸ ۶ ۶ ۵۲۲۳ ۶۴۳۰
۴ گلچین محرم ۱۳۹۰ در سینه ام ولای شما موج می زند واحد ۳.۵ ۳:۴۸ ۵ ۵ ۳۸۵۹ ۵۶۰۶
۵ گلچین محرم ۱۳۹۰ وقتی برای تو گریون روضه هام شور ۴.۲ ۴:۳۰ ۵ ۵ ۵۴۹۳ ۸۰۰۲
۶ گلچین محرم ۱۳۹۰ می خوام بمیرم میون سینه زنی شور ۴ ۴:۲۱ ۴ ۴ ۶۶۸۱ ۹۹۱۲
۷ گلچین محرم ۱۳۹۰ ردنا الی حرم جدنا حسین زمینه ۴.۹ ۵:۱۵ ۵ ۵ ۵۵۶۵ ۷۱۶۱
۸ گلچین محرم ۱۳۹۰ بی قراره زینب واحد ۶.۱ ۶:۳۷ ۵ ۵ ۴۵۱۷ ۸۳۲۱
۹ گلچین محرم ۱۳۹۰ هلال ماه تو که دیدمو از گریه تر شدم واحد ۴.۱ ۴:۲۶ ۶ ۶ ۴۷۹۱ ۶۵۸۰
۱۰ گلچین محرم ۱۳۹۰ بسم الله بزم عزاداریه شور ۱.۷ ۱:۵۰ ۶ ۶ ۵۰۳۷ ۶۵۱۱
۱۱ گلچین محرم ۱۳۹۰ منو بزن تو که دلت خنک میشه روضه ۵.۷ ۶:۰۷ ۵ ۵ ۷۵۲۹ ۷۸۷۳
۱۲ گلچین محرم ۱۳۹۰ بای ذنب قتل به جرم بی گناهی زد زمینه ۸ ۸:۴۲ ۵ ۵ ۴۶۶۴ ۹۳۰۹
۱۳ گلچین محرم ۱۳۹۰ خوش اومدی اما واحد ۴.۶ ۴:۵۹ ۵ ۵ ۴۷۱۷ ۸۹۳۹
۱۴ گلچین محرم ۱۳۹۰ قافله سالار بلا که مرا می بری واحد ۱.۵ ۱:۳۶ ۵ ۵ ۱۳۵۲۵ ۶۰۹۶
۱۵ گلچین محرم ۱۳۹۰ یا رقیه که میگم بگو از اشک و گریه شور ۱.۱ ۱:۰۶ ۵ ۵ ۱۰۷۴۵ ۸۴۸۰
۱۶ گلچین محرم ۱۳۹۰ میاد صدای پای قاتل پسرم روضه ۵.۸ ۶:۱۵ ۵ ۵ ۳۸۹۶ ۵۳۲۷
۱۷ گلچین محرم ۱۳۹۰ وای از اشک و آهت واحد ۴.۱ ۴:۲۸ ۵ ۵ ۳۳۱۰ ۶۱۴۲
۱۸ گلچین محرم ۱۳۹۰ گفتیم آسمانی و دیدیم برتری واحد ۴.۸ ۵:۱۲ ۵ ۵ ۲۴۳۳ ۶۲۷۹
۱۹ گلچین محرم ۱۳۹۰ وقتی محرمت میاد دیگه چه جای شادیه شور ۵.۵ ۵:۵۵ ۶ ۶ ۳۸۱۹ ۷۳۲۱
۲۰ گلچین محرم ۱۳۹۰ رفع خطر ز قتلگاه کن پسرم پسرم شور ۴.۲ ۴:۲۹ ۵ ۵ ۳۳۰۷ ۶۹۶۴
۲۱ گلچین محرم ۱۳۹۰ با ناله و آهت واحد ۴.۲ ۴:۳۰ ۵ ۵ ۳۱۷۷ ۶۴۹۴
۲۲ گلچین محرم ۱۳۹۰ هلال ماه تو که دیدم و از گریه تر شدم واحد ۲.۷ ۲:۵۲ ۵ ۵ ۲۸۰۶ ۵۰۰۶
۲۳ گلچین محرم ۱۳۹۰ من اومدم اما قتلگاه جا نیست روضه ۴.۹ ۵:۱۴ ۵ ۵ ۲۶۳۷ ۶۰۱۵
۲۴ گلچین محرم ۱۳۹۰ وقتی محرمت میاد دیگه چه جای شادیه شور ۴.۶ ۴:۵۷ ۵ ۵ ۳۵۷۱ ۷۲۸۹
۲۵ گلچین محرم ۱۳۹۰ کاشکی که باشه تو دستای تو دستم زمینه ۵.۸ ۶:۱۶ ۵ ۵ ۴۸۵۸ ۷۶۴۰
۲۶ گلچین محرم ۱۳۹۰ ای دلبر زینب واحد ۴.۵ ۴:۵۰ ۵ ۵ ۳۱۷۸ ۶۶۰۸
۲۷ گلچین محرم ۱۳۹۰ اباالفضلیم افتخارمه اباالفضلیم اقتدارمه شور ۷ ۷:۳۳ ۵ ۵ ۵۱۹۷ ۱۰۳۳۶
۲۸ گلچین محرم ۱۳۹۰ وقتی برای تو گریون روضه هام مناجات ۶.۶ ۷:۰۷ ۵ ۵ ۲۵۰۴ ۵۵۱۴
۲۹ گلچین محرم ۱۳۹۰ علی لای لای لای لای شور ۱۰.۱ ۱۰:۵۸ ۵ ۵ ۶۸۴۶ ۱۲۹۳۸
۳۰ گلچین محرم ۱۳۹۰ به من بدین امونی زمینه ۲.۵ ۲:۳۹ ۵ ۵ ۲۵۷۶ ۵۰۹۵
۳۱ گلچین محرم ۱۳۹۰ گرمای خورشیده واحد ۵.۸ ۶:۱۷ ۵ ۵ ۲۷۰۲ ۱۰۰۹۳
۳۲ گلچین محرم ۱۳۹۰ بی جهت منتظرم مطمئنا اینجایی واحد ۶.۲ ۶:۴۲ ۵ ۵ ۲۹۹۳ ۶۸۱۲
۳۳ گلچین محرم ۱۳۹۰ آسمون بی تابه روی تو مهتابه شور ۳.۵ ۳:۴۴ ۵ ۵ ۴۹۷۹ ۱۰۰۲۱
۳۴ گلچین محرم ۱۳۹۰ میری و بدرقه راه توئه دعای من زمینه ۹ ۹:۴۹ ۵ ۵ ۲۷۶۱ ۵۵۱۰
۳۵ گلچین محرم ۱۳۹۰ ای دلبر لیلا واحد ۴.۹ ۵:۱۶ ۵ ۵ ۳۰۷۶ ۵۹۷۱
۳۶ گلچین محرم ۱۳۹۰ چه کرده اند با جسم تو دو چشم من نداره سو شور ۲.۷ ۲:۵۵ ۵ ۵ ۵۰۵۰ ۵۸۸۴
۳۷ گلچین محرم ۱۳۹۰ وقتی که زهرا مادرت برا شفاعت برسه مناجات ۳.۵ ۳:۴۶ ۵ ۵ ۲۱۲۹ ۳۴۰۶
۳۸ گلچین محرم ۱۳۹۰ به خدا ارباب همه جا منو نوکر تو می خونن شور ۳.۵ ۳:۴۵ ۵ ۵ ۴۰۱۳ ۷۱۵۴
۳۹ گلچین محرم ۱۳۹۰ سلام آل یاسین سلام آل طاها نوحه ۳.۵ ۳:۴۸ ۵ ۵ ۹۳۴۳ ۵۵۲۹
۴۰ گلچین محرم ۱۳۹۰ وای از دل زهرا واحد ۴.۲ ۴:۳۴ ۵ ۵ ۳۲۶۹ ۵۸۸۱
۴۱ گلچین محرم ۱۳۹۰ با لبت رنگ عقیق یمن از یادم رفت واحد ۲.۸ ۳:۰۲ ۵ ۵ ۲۷۰۱ ۴۲۸۵
۴۲ گلچین محرم ۱۳۹۰ رفع خطر ز قتلگاه کن پسرم پسرم روضه ۷.۸ ۸:۳۰ ۵ ۵ ۸۶۱۶ ۳۹۳۹۹
۴۳ گلچین محرم ۱۳۹۰ الهی هیچ کسی بلا نبینه روضه ۴.۶ ۴:۵۹ ۵ ۵ ۹۸۸۰ ۶۲۱۶
۴۴ گلچین محرم ۱۳۹۰ چرا بابا می گردی روی زمینو زمینه ۲.۴ ۲:۳۷ ۵ ۵ ۶۵۷۲ ۵۴۹۹
۴۵ گلچین محرم ۱۳۹۰ دل دریا رو خون کردی تو ای سقای تشنه زمینه ۵.۵ ۶:۰۰ ۵ ۵ ۸۲۶۰ ۷۴۰۹
۴۶ گلچین محرم ۱۳۹۰ رخصت بده از داغ شقایق بنویسم واحد ۴ ۴:۲۰ ۵ ۵ ۵۰۹۷ ۵۵۲۰
۴۷ گلچین محرم ۱۳۹۰ با لبت رنگ عقیق یمن از یادم رفت واحد ۴.۱ ۴:۲۳ ۵ ۵ ۲۸۳۲ ۵۰۱۴
۴۸ گلچین محرم ۱۳۹۰ یا اباالفضل که میگم عشق از سر می گیرم شور ۲.۹ ۳:۰۴ ۵ ۵ ۳۴۲۸ ۵۸۶۶
۴۹ گلچین محرم ۱۳۹۰ به خدا ارباب همه جا منو نوکر تو می خونن شور ۲.۷ ۲:۵۴ ۵ ۵ ۲۱۱۴ ۴۹۳۶
۵۰ گلچین محرم ۱۳۹۰ به قربان تو و لب عطشان تو روضه ۴ ۴:۲۰ ۵ ۵ ۳۲۰۰ ۴۱۹۳
۵۱ گلچین محرم ۱۳۹۰ قدم به قدم اومدم با قامت خم اومدم روضه ۶.۹ ۷:۲۸ ۵ ۵ ۴۰۵۷ ۴۸۹۲
۵۲ گلچین محرم ۱۳۹۰ کاشکی یادم بدی نوکری آقا زمینه ۴.۱ ۴:۲۴ ۵ ۵ ۳۷۴۵ ۴۷۰۶
۵۳ گلچین محرم ۱۳۹۰ تو شب عاشورا شور ۴ ۴:۱۸ ۵ ۵ ۳۱۶۸ ۵۳۱۹
۵۴ گلچین محرم ۱۳۹۰ من مست مست ذکر حسین جان زینبم واحد ۸ ۸:۴۳ ۵ ۵ ۲۸۲۵ ۵۱۴۰
۵۵ گلچین محرم ۱۳۹۰ سلام علی شاه شیب الخضیب شور ۴.۶ ۴:۵۵ ۵ ۵ ۳۵۱۳ ۶۰۹۹
۵۶ گلچین محرم ۱۳۹۰ ای شهریار هر دو عالم لشکرت کو روضه ۳.۸ ۴:۰۲ ۵ ۵ ۱۳۹۸۴ ۵۷۶۰
۵۷ گلچین محرم ۱۳۹۰ السلام السلام علی الحسین زمینه ۲.۸ ۳:۰۲ ۵ ۵ ۷۱۵۱ ۱۴۲۷۸
۵۸ گلچین محرم ۱۳۹۰ ای دلبر و دلدار واحد ۶.۱ ۶:۳۴ ۶ ۶ ۲۹۶۰ ۴۵۶۶
۵۹ گلچین محرم ۱۳۹۰ دامن زلف تو در دست صبا افتاده واحد ۵.۳ ۵:۴۶ ۵ ۵ ۱۸۲۷ ۴۱۷۲
۶۰ گلچین محرم ۱۳۹۰ به خدا ارباب همه جا منو نوکر تو می خونن شور ۶.۸ ۷:۲۰ ۵ ۵ ۳۴۰۴ ۵۳۹۹
۶۱ گلچین محرم ۱۳۹۰ وقتی برای تو گریون روضه هام شور ۲.۶ ۲:۴۹ ۵ ۵ ۲۶۳۱ ۴۷۱۹
۶۲ گلچین محرم ۱۳۹۰ خزون گرفته بهار زینب روضه ۹.۷ ۱۰:۳۱ ۵ ۵ ۲۵۶۲ ۴۱۰۵
۶۳ گلچین محرم ۱۳۹۰ هلال ماه تو که دیدم از گریه تر شدم زمینه ۴.۲ ۴:۳۳ ۵ ۵ ۳۹۳۶ ۴۰۱۴
۶۴ گلچین محرم ۱۳۹۰ با دستای بستم واحد ۳.۷ ۳:۵۶ ۵ ۵ ۱۷۶۳ ۳۲۴۵
۶۵ گلچین محرم ۱۳۹۰ من مست مست ذکر حسین جان زینبم واحد ۳.۷ ۳:۵۶ ۵ ۵ ۳۶۸۵ ۳۹۹۱
۶۶ گلچین محرم ۱۳۹۰ با لبت رنگ عقیق یمن از یادم رفت واحد ۳.۱ ۳:۲۱ ۵ ۵ ۴۲۰۹ ۳۹۷۵
۶۷ گلچین محرم ۱۳۹۰ گفتیم آفتابی و دیدیم بهتری واحد ۴.۳ ۴:۳۵ ۵ ۵ ۲۰۳۷ ۴۱۰۱
۶۸ گلچین محرم ۱۳۹۰ سرت کجاست انگشترت کجاست شور ۳.۹ ۴:۱۱ ۵ ۵ ۹۴۸۳ ۲۲۸۴۴