گلچین محرم ۱۳۹۰

گلچین محرم ۱۳۹۰

از حاج عبدالرضا هلالی، ۹۰ قطعه، ۷ ساعت و ۴۱ دقیقه

۱ گلچین محرم ۱۳۹۰ سلام آل یاسین سلام آل طاها نوحه ۶.۴ ۶:۵۷ ۶ ۶ ۸۱۵۲ ۷۲۳۳
۲ گلچین محرم ۱۳۹۰ السلام السلام علی الحسین زمینه ۴.۵ ۴:۴۹ ۵ ۵ ۵۴۴۱ ۶۹۰۹
۳ گلچین محرم ۱۳۹۰ باز چشا گریونه واحد ۴.۳ ۴:۳۸ ۶ ۶ ۴۷۴۷ ۵۵۷۸
۴ گلچین محرم ۱۳۹۰ در سینه ام ولای شما موج می زند واحد ۳.۵ ۳:۴۸ ۵ ۵ ۳۳۹۰ ۴۷۶۱
۵ گلچین محرم ۱۳۹۰ وقتی برای تو گریون روضه هام شور ۴.۲ ۴:۳۰ ۵ ۵ ۵۰۹۷ ۷۱۲۱
۶ گلچین محرم ۱۳۹۰ می خوام بمیرم میون سینه زنی شور ۴ ۴:۲۱ ۴ ۴ ۵۹۹۰ ۹۰۲۶
۷ گلچین محرم ۱۳۹۰ ردنا الی حرم جدنا حسین زمینه ۴.۹ ۵:۱۵ ۵ ۵ ۴۶۴۵ ۶۳۱۱
۸ گلچین محرم ۱۳۹۰ بی قراره زینب واحد ۶.۱ ۶:۳۷ ۵ ۵ ۴۱۸۲ ۷۵۲۴
۹ گلچین محرم ۱۳۹۰ هلال ماه تو که دیدمو از گریه تر شدم واحد ۴.۱ ۴:۲۶ ۶ ۶ ۴۵۳۲ ۵۷۱۴
۱۰ گلچین محرم ۱۳۹۰ بسم الله بزم عزاداریه شور ۱.۷ ۱:۵۰ ۶ ۶ ۴۷۱۸ ۵۷۰۰
۱۱ گلچین محرم ۱۳۹۰ منو بزن تو که دلت خنک میشه روضه ۵.۷ ۶:۰۷ ۵ ۵ ۶۴۶۴ ۶۹۳۴
۱۲ گلچین محرم ۱۳۹۰ بای ذنب قتل به جرم بی گناهی زد زمینه ۸ ۸:۴۲ ۵ ۵ ۴۳۸۴ ۸۵۲۲
۱۳ گلچین محرم ۱۳۹۰ خوش اومدی اما واحد ۴.۶ ۴:۵۹ ۵ ۵ ۴۵۳۲ ۸۱۳۴
۱۴ گلچین محرم ۱۳۹۰ قافله سالار بلا که مرا می بری واحد ۱.۵ ۱:۳۶ ۵ ۵ ۹۹۶۷ ۵۱۱۴
۱۵ گلچین محرم ۱۳۹۰ یا رقیه که میگم بگو از اشک و گریه شور ۱.۱ ۱:۰۶ ۵ ۵ ۹۸۸۷ ۷۵۶۶
۱۶ گلچین محرم ۱۳۹۰ میاد صدای پای قاتل پسرم روضه ۵.۸ ۶:۱۵ ۵ ۵ ۳۶۳۰ ۴۵۷۷
۱۷ گلچین محرم ۱۳۹۰ وای از اشک و آهت واحد ۴.۱ ۴:۲۸ ۵ ۵ ۳۰۹۶ ۵۳۷۰
۱۸ گلچین محرم ۱۳۹۰ گفتیم آسمانی و دیدیم برتری واحد ۴.۸ ۵:۱۲ ۵ ۵ ۲۱۸۵ ۵۴۹۷
۱۹ گلچین محرم ۱۳۹۰ وقتی محرمت میاد دیگه چه جای شادیه شور ۵.۵ ۵:۵۵ ۶ ۶ ۳۳۸۲ ۶۵۱۴
۲۰ گلچین محرم ۱۳۹۰ رفع خطر ز قتلگاه کن پسرم پسرم شور ۴.۲ ۴:۲۹ ۵ ۵ ۳۰۹۶ ۶۱۵۳
۲۱ گلچین محرم ۱۳۹۰ با ناله و آهت واحد ۴.۲ ۴:۳۰ ۵ ۵ ۳۰۸۳ ۵۶۹۰
۲۲ گلچین محرم ۱۳۹۰ هلال ماه تو که دیدم و از گریه تر شدم واحد ۲.۷ ۲:۵۲ ۵ ۵ ۲۶۲۷ ۴۱۹۶
۲۳ گلچین محرم ۱۳۹۰ من اومدم اما قتلگاه جا نیست روضه ۴.۹ ۵:۱۴ ۵ ۵ ۲۴۴۸ ۵۲۱۲
۲۴ گلچین محرم ۱۳۹۰ وقتی محرمت میاد دیگه چه جای شادیه شور ۴.۶ ۴:۵۷ ۵ ۵ ۳۴۵۳ ۶۵۴۵
۲۵ گلچین محرم ۱۳۹۰ کاشکی که باشه تو دستای تو دستم زمینه ۵.۸ ۶:۱۶ ۵ ۵ ۴۰۷۵ ۶۷۷۷
۲۶ گلچین محرم ۱۳۹۰ ای دلبر زینب واحد ۴.۵ ۴:۵۰ ۵ ۵ ۳۰۲۱ ۵۹۵۲
۲۷ گلچین محرم ۱۳۹۰ اباالفضلیم افتخارمه اباالفضلیم اقتدارمه شور ۷ ۷:۳۳ ۵ ۵ ۴۸۴۴ ۹۵۹۹
۲۸ گلچین محرم ۱۳۹۰ وقتی برای تو گریون روضه هام مناجات ۶.۶ ۷:۰۷ ۵ ۵ ۲۳۴۷ ۴۸۲۸
۲۹ گلچین محرم ۱۳۹۰ علی لای لای لای لای شور ۱۰.۱ ۱۰:۵۸ ۵ ۵ ۶۴۸۲ ۱۲۰۸۷
۳۰ گلچین محرم ۱۳۹۰ به من بدین امونی زمینه ۲.۵ ۲:۳۹ ۵ ۵ ۲۴۴۵ ۴۳۷۴
۳۱ گلچین محرم ۱۳۹۰ گرمای خورشیده واحد ۵.۸ ۶:۱۷ ۵ ۵ ۲۵۵۷ ۹۴۴۲
۳۲ گلچین محرم ۱۳۹۰ بی جهت منتظرم مطمئنا اینجایی واحد ۶.۲ ۶:۴۲ ۵ ۵ ۲۶۶۷ ۶۱۱۱
۳۳ گلچین محرم ۱۳۹۰ آسمون بی تابه روی تو مهتابه شور ۳.۵ ۳:۴۴ ۵ ۵ ۴۶۰۱ ۹۳۴۲
۳۴ گلچین محرم ۱۳۹۰ میری و بدرقه راه توئه دعای من زمینه ۹ ۹:۴۹ ۵ ۵ ۲۵۹۶ ۴۸۱۳
۳۵ گلچین محرم ۱۳۹۰ ای دلبر لیلا واحد ۴.۹ ۵:۱۶ ۵ ۵ ۲۸۸۷ ۵۲۶۶
۳۶ گلچین محرم ۱۳۹۰ چه کرده اند با جسم تو دو چشم من نداره سو شور ۲.۷ ۲:۵۵ ۵ ۵ ۴۷۷۸ ۵۲۰۸
۳۷ گلچین محرم ۱۳۹۰ وقتی که زهرا مادرت برا شفاعت برسه مناجات ۳.۵ ۳:۴۶ ۵ ۵ ۲۰۱۰ ۲۷۲۶
۳۸ گلچین محرم ۱۳۹۰ به خدا ارباب همه جا منو نوکر تو می خونن شور ۳.۵ ۳:۴۵ ۵ ۵ ۳۸۹۸ ۶۴۵۹
۳۹ گلچین محرم ۱۳۹۰ سلام آل یاسین سلام آل طاها نوحه ۳.۵ ۳:۴۸ ۵ ۵ ۷۹۴۹ ۴۷۲۹
۴۰ گلچین محرم ۱۳۹۰ وای از دل زهرا واحد ۴.۲ ۴:۳۴ ۵ ۵ ۳۱۳۶ ۵۲۲۷
۴۱ گلچین محرم ۱۳۹۰ با لبت رنگ عقیق یمن از یادم رفت واحد ۲.۸ ۳:۰۲ ۵ ۵ ۲۴۹۳ ۳۶۶۹
۴۲ گلچین محرم ۱۳۹۰ رفع خطر ز قتلگاه کن پسرم پسرم روضه ۷.۸ ۸:۳۰ ۵ ۵ ۸۳۹۳ ۳۸۶۸۵
۴۳ گلچین محرم ۱۳۹۰ الهی هیچ کسی بلا نبینه روضه ۴.۶ ۴:۵۹ ۵ ۵ ۷۶۳۱ ۵۳۲۷
۴۴ گلچین محرم ۱۳۹۰ چرا بابا می گردی روی زمینو زمینه ۲.۴ ۲:۳۷ ۵ ۵ ۵۱۵۸ ۴۷۶۹
۴۵ گلچین محرم ۱۳۹۰ دل دریا رو خون کردی تو ای سقای تشنه زمینه ۵.۵ ۶:۰۰ ۵ ۵ ۷۱۰۰ ۶۳۱۷
۴۶ گلچین محرم ۱۳۹۰ رخصت بده از داغ شقایق بنویسم واحد ۴ ۴:۲۰ ۵ ۵ ۴۰۸۵ ۴۸۱۶
۴۷ گلچین محرم ۱۳۹۰ با لبت رنگ عقیق یمن از یادم رفت واحد ۴.۱ ۴:۲۳ ۵ ۵ ۲۶۷۹ ۴۳۵۸
۴۸ گلچین محرم ۱۳۹۰ یا اباالفضل که میگم عشق از سر می گیرم شور ۲.۹ ۳:۰۴ ۵ ۵ ۳۱۰۸ ۵۱۲۱
۴۹ گلچین محرم ۱۳۹۰ به خدا ارباب همه جا منو نوکر تو می خونن شور ۲.۷ ۲:۵۴ ۵ ۵ ۱۹۸۶ ۴۲۶۸
۵۰ گلچین محرم ۱۳۹۰ به قربان تو و لب عطشان تو روضه ۴ ۴:۲۰ ۵ ۵ ۲۸۴۴ ۳۵۱۱
۵۱ گلچین محرم ۱۳۹۰ قدم به قدم اومدم با قامت خم اومدم روضه ۶.۹ ۷:۲۸ ۵ ۵ ۳۶۹۶ ۴۱۱۷
۵۲ گلچین محرم ۱۳۹۰ کاشکی یادم بدی نوکری آقا زمینه ۴.۱ ۴:۲۴ ۵ ۵ ۳۰۲۱ ۳۹۴۵
۵۳ گلچین محرم ۱۳۹۰ تو شب عاشورا شور ۴ ۴:۱۸ ۵ ۵ ۳۰۰۴ ۴۵۹۳
۵۴ گلچین محرم ۱۳۹۰ من مست مست ذکر حسین جان زینبم واحد ۸ ۸:۴۳ ۵ ۵ ۲۵۳۸ ۴۴۰۸
۵۵ گلچین محرم ۱۳۹۰ سلام علی شاه شیب الخضیب شور ۴.۶ ۴:۵۵ ۵ ۵ ۳۱۵۲ ۵۳۹۴
۵۶ گلچین محرم ۱۳۹۰ ای شهریار هر دو عالم لشکرت کو روضه ۳.۸ ۴:۰۲ ۵ ۵ ۱۱۱۴۱ ۴۸۲۰
۵۷ گلچین محرم ۱۳۹۰ السلام السلام علی الحسین زمینه ۲.۸ ۳:۰۲ ۵ ۵ ۶۸۰۱ ۱۳۵۵۵
۵۸ گلچین محرم ۱۳۹۰ ای دلبر و دلدار واحد ۶.۱ ۶:۳۴ ۶ ۶ ۲۳۷۴ ۳۸۴۵
۵۹ گلچین محرم ۱۳۹۰ دامن زلف تو در دست صبا افتاده واحد ۵.۳ ۵:۴۶ ۵ ۵ ۱۶۹۳ ۳۵۵۹
۶۰ گلچین محرم ۱۳۹۰ به خدا ارباب همه جا منو نوکر تو می خونن شور ۶.۸ ۷:۲۰ ۵ ۵ ۳۰۲۸ ۴۶۰۴
۶۱ گلچین محرم ۱۳۹۰ وقتی برای تو گریون روضه هام شور ۲.۶ ۲:۴۹ ۵ ۵ ۲۳۹۲ ۴۰۳۹
۶۲ گلچین محرم ۱۳۹۰ خزون گرفته بهار زینب روضه ۹.۷ ۱۰:۳۱ ۵ ۵ ۲۳۲۶ ۳۳۹۵
۶۳ گلچین محرم ۱۳۹۰ هلال ماه تو که دیدم از گریه تر شدم زمینه ۴.۲ ۴:۳۳ ۵ ۵ ۳۲۴۱ ۳۲۶۳
۶۴ گلچین محرم ۱۳۹۰ با دستای بستم واحد ۳.۷ ۳:۵۶ ۵ ۵ ۱۶۱۲ ۲۵۹۳
۶۵ گلچین محرم ۱۳۹۰ من مست مست ذکر حسین جان زینبم واحد ۳.۷ ۳:۵۶ ۵ ۵ ۳۱۲۵ ۳۲۶۴
۶۶ گلچین محرم ۱۳۹۰ با لبت رنگ عقیق یمن از یادم رفت واحد ۳.۱ ۳:۲۱ ۵ ۵ ۳۴۸۹ ۳۲۳۸
۶۷ گلچین محرم ۱۳۹۰ گفتیم آفتابی و دیدیم بهتری واحد ۴.۳ ۴:۳۵ ۵ ۵ ۱۸۷۸ ۳۴۲۵
۶۸ گلچین محرم ۱۳۹۰ سرت کجاست انگشترت کجاست شور ۳.۹ ۴:۱۱ ۵ ۵ ۸۲۶۷ ۲۱۹۱۹