گلچین محرم ۱۳۹۲

گلچین محرم ۱۳۹۲

از حاج مهدی اکبری، ۶۸ قطعه، ۷ ساعت و ۶ دقیقه و ۱۵ ثانیه

۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ صبح شد یک طرف سرم افتاد روضه ۷.۹ ۸:۳۵ ۳ ۳ ۴۰۲۰ ۴۳۱۹
۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ حرمتو بردار برو مدینه زمینه ۶ ۶:۲۶ ۳ ۳ ۴۶۷۱ ۵۹۵۴
۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ چشمای خیس و بارونیه منو ببین شور ۶.۴ ۶:۵۹ ۳ ۳ ۷۶۹۶ ۷۸۵۰
۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ الهی دستم قلم میشد واحد ۷.۲ ۷:۴۹ ۳ ۳ ۳۴۹۰ ۵۲۳۸
۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ دوباره ماه ماتم ماه غم رسید واحد ۴.۹ ۵:۲۰ ۳ ۳ ۵۶۵۳ ۵۳۸۹
۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ سلام ای شاه بی همتا شور ۲.۴ ۲:۳۲ ۳ ۳ ۶۰۰۰ ۶۸۶۱
۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ دوباره غم اومده تو دلم شور ۵ ۵:۲۵ ۳ ۳ ۴۶۲۷ ۵۱۴۹
۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ دمید ماه محرم که غرق آه شدیم روضه ۱۲.۷ ۱۳:۵۰ ۳ ۳ ۱۸۸۵ ۳۳۲۱
۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ حرمتو بردار بریم مدینه زمینه ۶.۶ ۷:۱۰ ۳ ۳ ۳۹۱۰ ۴۸۵۸
۱۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ الهی رب الکریم یا احسان القدیم شور ۵.۳ ۵:۴۲ ۳ ۳ ۴۰۹۶ ۵۶۴۱
۱۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ کرب و بلا شد حامل یک کاروان دل واحد ۸.۷ ۹:۲۹ ۳ ۳ ۲۵۰۶ ۵۲۵۸
۱۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ پروانه ام دوباره مرا آتشم زنید واحد ۲.۲ ۲:۱۷ ۳ ۳ ۲۱۳۹ ۳۸۲۵
۱۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ دل به دل راه داره واحد ۴.۵ ۴:۴۸ ۳ ۳ ۲۵۹۹ ۴۸۹۶
۱۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ منو یک کاروان خوبان عالم شور ۴.۱ ۴:۲۴ ۳ ۳ ۱۷۰۳ ۴۳۴۳
۱۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ ذکر حرم نمیره از سرم شور ۳.۳ ۳:۳۶ ۳ ۳ ۱۵۸۸ ۴۱۳۱
۱۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ منه مجنون منه شیدا هر چی دوست داری صدا کن شور ۷.۲ ۷:۴۸ ۳ ۳ ۲۱۶۴ ۴۱۵۵
۱۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ گل بوته ام پر خارم کویریم روضه ۵.۲ ۵:۳۵ ۳ ۳ ۱۹۹۳ ۳۷۹۳
۱۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ سپیده زده وقت وصاله زمینه ۷.۷ ۸:۲۴ ۳ ۳ ۲۰۶۸ ۴۱۲۴
۱۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ دست دسته عزاداری شور ۸.۲ ۸:۵۲ ۳ ۳ ۴۶۵۴ ۶۰۲۶
۲۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ نم نم داره بارون میاد واحد ۹.۹ ۱۰:۴۳ ۳ ۳ ۳۵۳۹ ۵۳۳۹
۲۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ ساقی بده باده ام واحد ۳.۱ ۳:۱۷ ۳ ۳ ۲۵۰۷ ۴۴۶۴
۲۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ یه دلم به دست و یه دل به دریا واحد ۱.۷ ۱:۴۵ ۳ ۳ ۲۱۶۱ ۴۳۰۲
۲۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ باز باران بزم جانان شور ۴ ۴:۱۶ ۳ ۳ ۴۴۰۶ ۵۰۳۴
۲۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ رسیدی به کرب و بلا خیره شو شور ۴.۷ ۵:۰۷ ۳ ۳ ۳۷۴۹ ۶۴۷۰
۲۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ ای نظر کرده معبود همه روضه ۷ ۷:۳۷ ۳ ۳ ۱۴۳۷ ۳۰۱۹
۲۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ کرب و بلا گناهامو تو به دل نگیر زمینه ۷.۱ ۷:۴۲ ۳ ۳ ۲۱۲۴ ۳۶۲۵
۲۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ باز شبای جنون دیوونه بیا شور ۴ ۴:۲۰ ۳ ۳ ۲۵۴۳ ۴۴۶۹
۲۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ آمدم شاه کرم غرق گناهم یا حسین واحد ۶.۵ ۷:۰۰ ۲ ۲ ۳۵۵۱ ۴۴۸۱
۲۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ یک روز در عزای خودت می کشی مرا واحد ۲ ۲:۱۰ ۲ ۲ ۲۰۱۵ ۳۵۸۵
۳۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ آبروم چشای ترمه آقا شور ۲.۹ ۳:۰۶ ۲ ۲ ۵۱۹۲۵ ۱۶۲۳۵
۳۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ ببار ای ابر بارونی ببار به حال زارم شور ۶.۲ ۴:۲۸ ۲ ۲ ۳۰۳۵ ۳۸۶۵
۳۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ گر چه از داغ جوان تا شده ای ما هستیم روضه ۱۱.۹ ۱۲:۵۴ ۲ ۲ ۱۵۲۱ ۲۸۱۹
۳۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ حالا که توی خیمه ها عزای اکبر توئه زمینه ۵.۴ ۵:۴۹ ۲ ۲ ۱۷۶۶ ۳۷۱۴
۳۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ بی قرارم به عکس حرمت زل می زنم شور ۳.۵ ۳:۴۲ ۲ ۲ ۵۳۴۵ ۵۴۰۸
۳۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ فصل عزا شد شدم عزادار حسین شور ۵.۱ ۵:۳۲ ۲ ۲ ۲۴۶۶ ۴۲۲۷
۳۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ ببین تموم خواهش توی نگاه زینبت واحد ۷.۳ ۷:۵۵ ۲ ۲ ۱۸۷۱ ۳۷۸۵
۳۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ حسرت دیرینه ام کرب و بلا واحد ۵.۹ ۶:۲۳ ۲ ۲ ۲۱۱۹ ۳۷۲۲
۳۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ از وقتی که به کام من یه ذره تربتت نشست شور ۳.۴ ۳:۳۸ ۲ ۲ ۱۲۵۹ ۳۱۵۳
۳۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ دل خرابم مضطره شور ۳.۶ ۳:۵۰ ۲ ۲ ۱۲۸۷ ۳۴۵۲
۴۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ این که اینقدر تماشا دارد روضه ۸.۴ ۹:۰۶ ۲ ۲ ۱۲۶۴ ۲۳۷۳
۴۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ شاخه شمشاد حرم امانت برادرم زمینه ۶.۱ ۶:۳۴ ۲ ۲ ۵۸۲۱ ۴۰۱۰
۴۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ جوونم ولی آرزومه به پات پیر بشم شور ۵.۳ ۵:۴۵ ۲ ۲ ۲۷۰۱ ۴۳۳۰
۴۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ دلم گرفته ای خدا برای یتیم مجتبی واحد ۶.۷ ۷:۱۳ ۲ ۲ ۱۹۱۲ ۲۸۸۹
۴۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ گفتا قاسم به فغان واحد ۴ ۴:۱۷ ۲ ۲ ۴۵۵۰ ۳۸۱۱
۴۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ دوباره شبای جنونه دل دیوونه شور ۴ ۴:۲۰ ۲ ۲ ۱۹۳۲ ۳۴۳۳
۴۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ کوچیک بودم که دادی پرچمتو نشونم شور ۵.۵ ۵:۵۹ ۲ ۲ ۱۱۰۵ ۳۲۱۶
۴۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ رفتی و از غم تو خون جگر ها خوردم روضه ۱۷.۶ ۱۹:۱۱ ۲ ۲ ۱۳۶۹ ۲۷۲۶
۴۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ یکی یک دونه مادر کجا میری زمینه ۹.۸ ۱۰:۳۹ ۲ ۲ ۳۳۳۳ ۴۱۵۶
۴۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ اگه امشب دلو از روضه به دریا نزدم روضه ۶ ۶:۲۸ ۲ ۲ ۱۲۰۱۰ ۶۱۰۱
۵۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ بارون بارون ببار از طاق آسمون واحد ۷.۵ ۸:۱۱ ۲ ۲ ۳۳۸۳ ۳۵۲۲
۵۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ برای روضه ات آقا نه روضه خوان کافی است واحد ۲.۶ ۲:۴۹ ۲ ۲ ۱۷۵۱ ۲۷۷۹
۵۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ لطف بی حد شما منو شرمنده می کنه واحد ۲.۹ ۳:۰۴ ۲ ۲ ۱۹۵۰ ۳۲۵۰
۵۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ جمعتون جمع تو جمعت جای ما خالیه شور ۴ ۴:۲۱ ۲ ۲ ۴۴۴۷ ۳۹۳۴
۵۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ وقتی می میرم همین سینه زنی هاست شور ۲.۴ ۲:۳۵ ۲ ۲ ۱۴۴۳ ۳۲۵۴
۵۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ با هر خداحافظ که در دور و برش ریخت روضه ۱۱.۷ ۱۲:۴۳ ۲ ۲ ۱۵۵۴ ۲۵۱۸
۵۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ تو روی خاکایی نکنه خوابم من زمینه ۵.۶ ۶:۰۲ ۲ ۲ ۳۵۵۳ ۳۳۷۵
۵۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ جز اشک بر تو سرمایه ندارم شور ۸.۳ ۹:۰۱ ۲ ۲ ۱۹۷۱ ۳۴۹۱
۵۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ خاکت به سر دنیا که دنیامو گرفتی شور ۷.۴ ۸:۰۳ ۲ ۲ ۱۹۷۲۷ ۶۸۷۹
۵۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ اربابم باز سلام من همون رعیتم واحد ۵.۴ ۵:۴۹ ۲ ۲ ۲۰۶۹ ۳۲۶۷
۶۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ الهی رب الکریم یا احسان القدیم شور ۴.۱ ۴:۲۵ ۲ ۲ ۱۷۴۴ ۲۸۵۷
۶۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ باز بیا کاری کن برای این گدا شور ۴.۶ ۴:۵۵ ۲ ۲ ۱۲۸۹ ۲۸۴۷
۶۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ رفتی و با رفتنت چه بر سر من رفت روضه ۸.۴ ۹:۰۹ ۲ ۲ ۱۹۲۳ ۲۷۶۹
۶۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ داری میری برگردی این خداحافظی نداره زمینه ۵.۹ ۶:۲۰ ۲ ۲ ۸۷۶۵ ۴۷۰۵
۶۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ بسم الله زیارتنامه رو وا کن شور ۵.۴ ۵:۴۹ ۲ ۲ ۲۸۱۱ ۳۶۵۲
۶۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ من سکینه حزینه ام واحد ۶.۵ ۷:۰۳ ۲ ۲ ۲۹۵۸ ۳۸۱۷
۶۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ علم اگر از دست علمدار زمین نمی خورد واحد ۳.۸ ۴:۰۸ ۲ ۲ ۲۰۰۲۵۱ ۴۷۴۸۳
۶۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ ای تک یل ام البنین عباس واحد ۳.۹ ۴:۱۴ ۲ ۲ ۱۱۲۶۵ ۴۹۳۵
۶۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ دلی که غم داره شوق حرم داره شور ۱.۷ ۱:۴۷ ۲ ۲ ۱۸۳۵ ۳۴۰۲