گلچین محرم ۱۳۹۱

گلچین محرم ۱۳۹۱

از حاج مهدی اکبری، ۵۴ قطعه، ۶ ساعت و ۹ دقیقه و ۱۶ ثانیه

۱ گلچین محرم ۱۳۹۱ بنویسید مرا یار اباعبدالله روضه ۱۴.۸ ۱۶:۱۰ ۳ ۳ ۳۲۷۹ ۵۳۲۱
۲ گلچین محرم ۱۳۹۱ ای شه تنها فدای تنهاییت زمینه ۵.۲ ۵:۴۰ ۴ ۴ ۷۸۱۰ ۶۲۷۳
۳ گلچین محرم ۱۳۹۱ من سفیرم حسینمو مثل آقام غریبم زمینه ۳.۸ ۴:۰۹ ۴ ۴ ۱۸۲۰ ۴۳۷۹
۴ گلچین محرم ۱۳۹۱ باز زدم آقا به تو رو من بشکسته سبو شور ۶.۱ ۶:۳۷ ۴ ۴ ۵۱۸۹۰ ۳۴۵۷۸
۵ گلچین محرم ۱۳۹۱ فصل عزا شد شدم عزادار حسین شور ۲.۳ ۲:۲۹ ۴ ۴ ۲۰۳۶ ۴۸۲۴
۶ گلچین محرم ۱۳۹۱ نیا نیا نیا منو از این خجالت آب نکن واحد ۶.۱ ۶:۴۰ ۳ ۳ ۲۰۱۰ ۴۳۴۶
۷ گلچین محرم ۱۳۹۱ به سر دارم غم نیست که بر دار توام واحد ۳.۲ ۳:۳۰ ۳ ۳ ۱۵۹۵ ۴۰۶۶
۸ گلچین محرم ۱۳۹۱ زنجیرم دست تو ثارالله شور ۳.۶ ۳:۵۱ ۴ ۴ ۵۶۲۲ ۵۰۹۶
۹ گلچین محرم ۱۳۹۱ من اومدم السلام سلام محرم آقام شور ۶.۵ ۷:۰۳ ۴ ۴ ۱۹۵۷ ۴۷۸۶
۱۰ گلچین محرم ۱۳۹۱ کاروان بهشتیان آمد روضه ۱۲.۷ ۱۳:۵۴ ۳ ۳ ۱۶۸۶ ۳۳۵۸
۱۱ گلچین محرم ۱۳۹۱ اینجا نمی دونم کجاست اینجا گمونم کربلاست زمینه ۷.۳ ۷:۵۸ ۳ ۳ ۱۲۱۴۲ ۶۶۲۵
۱۲ گلچین محرم ۱۳۹۱ جز اشک بر تو سرمایه ندارم شور ۳.۸ ۴:۰۶ ۴ ۴ ۱۹۶۰ ۴۱۷۴
۱۳ گلچین محرم ۱۳۹۱ بیا به خاطر خدا یکم به من محل بزار شور ۴ ۴:۲۳ ۴ ۴ ۳۸۵۱ ۴۴۴۱
۱۴ گلچین محرم ۱۳۹۱ خدا خدا ببین حسینتو به وعده گاه رسید واحد ۷.۱ ۷:۴۲ ۳ ۳ ۱۷۰۴ ۳۸۶۷
۱۵ گلچین محرم ۱۳۹۱ امیر مستان امام مردان تک ۲.۸ ۳:۰۴ ۳ ۳ ۱۶۰۰ ۳۴۵۲
۱۶ گلچین محرم ۱۳۹۱ کرب و بلا سلام پرچم سیاه سلام شور ۶.۴ ۶:۵۵ ۳ ۳ ۳۳۳۲ ۴۵۵۸
۱۷ گلچین محرم ۱۳۹۱ حسین یا عین الحیات حسین قتیل العبرات شور ۴.۵ ۴:۵۰ ۴ ۴ ۳۰۹۹ ۴۳۷۱
۱۸ گلچین محرم ۱۳۹۱ قافله رفته بود و من بی هوش روضه ۱۱.۲ ۱۲:۱۱ ۴ ۴ ۱۹۱۱ ۳۹۵۸
۱۹ گلچین محرم ۱۳۹۱ اون شب تاریک جای تو خالی زمینه ۷.۳ ۷:۵۶ ۳ ۳ ۷۸۶۶ ۷۱۹۲
۲۰ گلچین محرم ۱۳۹۱ دیوونگی شد کارم برای یارم شور ۳.۴ ۳:۴۲ ۴ ۴ ۲۷۶۵ ۵۱۳۷
۲۱ گلچین محرم ۱۳۹۱ میرم بخوابم بابایی حالم خرابه بابایی واحد ۸.۶ ۹:۲۰ ۳ ۳ ۲۸۵۳ ۴۶۰۲
۲۲ گلچین محرم ۱۳۹۱ شاهی شاهی حضرت ابی عبداللهی واحد ۵.۳ ۵:۴۶ ۳ ۳ ۶۵۳۵ ۵۰۹۰
۲۳ گلچین محرم ۱۳۹۱ ای عزیز نازنینم دلبر نیزه نشینم واحد ۲.۸ ۳:۰۴ ۴ ۴ ۲۹۶۷ ۴۲۲۶
۲۴ گلچین محرم ۱۳۹۱ آواز پرواز من تا وادی پر بلا شور ۲.۵ ۲:۴۳ ۳ ۳ ۱۳۷۷ ۳۸۱۰
۲۵ گلچین محرم ۱۳۹۱ آقا سلام سلام آقای خوبم شور ۴.۱ ۴:۲۵ ۲ ۲ ۱۴۹۷۳ ۶۵۳۴
۲۶ گلچین محرم ۱۳۹۱ همین که دوتایی به میدان رسیدند روضه ۱۲.۶ ۱۳:۴۶ ۴ ۴ ۱۲۷۲ ۳۲۰۱
۲۷ گلچین محرم ۱۳۹۱ خدا کنه که بارون بباره بباره بباره زمینه ۶.۲ ۶:۴۲ ۳ ۳ ۲۱۷۶۹ ۷۵۱۱
۲۸ گلچین محرم ۱۳۹۱ بسه گریه نکن شدم از شرمت آب شعرخوانی ۸.۲ ۸:۵۸ ۴ ۴ ۱۴۸۲ ۳۶۴۰
۲۹ گلچین محرم ۱۳۹۱ بی غم لیلا بودن مگه مجنون می تونه شور ۴.۳ ۴:۴۲ ۳ ۳ ۳۶۱۴ ۴۳۸۹
۳۰ گلچین محرم ۱۳۹۱ رسم رفاقت این نیست دوری دوری دوری واحد ۴.۶ ۴:۵۹ ۴ ۴ ۳۹۳۹ ۴۴۶۲
۳۱ گلچین محرم ۱۳۹۱ پا بر زمین مکش جگرم تیر می کشد روضه ۱۰ ۱۰:۵۵ ۳ ۳ ۱۶۷۲ ۳۱۴۶
۳۲ گلچین محرم ۱۳۹۱ دنیا دنیا همه دنیامو گرفتی زمینه ۷.۷ ۸:۲۱ ۴ ۴ ۸۸۹۸ ۵۴۴۱
۳۳ گلچین محرم ۱۳۹۱ کاش آقا منم غلامت بودم شور ۲.۹ ۳:۱۰ ۴ ۴ ۵۷۲۳ ۵۶۹۷
۳۴ گلچین محرم ۱۳۹۱ یه عمره میگم غلامم اما شور ۴.۱ ۴:۲۸ ۴ ۴ ۲۰۱۵ ۴۰۳۰
۳۵ گلچین محرم ۱۳۹۱ پسرم کی بال و پرت رو شکونده واحد ۸.۵ ۹:۱۴ ۳ ۳ ۲۳۱۳ ۴۱۵۸
۳۶ گلچین محرم ۱۳۹۱ تا علی اکبر فرخنده لقا گشت روان واحد ۲.۲ ۲:۲۱ ۳ ۳ ۲۴۹۴ ۳۵۷۷
۳۷ گلچین محرم ۱۳۹۱ تا گلم با عشق مولایم عجینه واحد ۳.۶ ۳:۵۴ ۳ ۳ ۱۱۶۳ ۳۱۱۳
۳۸ گلچین محرم ۱۳۹۱ پشت درت شلوغه دور و برت شلوغه شور ۵.۱ ۵:۳۳ ۳ ۳ ۱۷۱۲ ۳۷۰۵
۳۹ گلچین محرم ۱۳۹۱ از شط خبر رسیده که سقا نیامده روضه ۱۰.۵ ۱۱:۲۳ ۳ ۳ ۱۸۰۵ ۵۳۰۱
۴۰ گلچین محرم ۱۳۹۱ شب یلدای قبل از صبح دیدار زمینه ۸.۳ ۹:۰۴ ۳ ۳ ۵۹۷۴ ۴۷۷۳
۴۱ گلچین محرم ۱۳۹۱ غمم به دوش گرفتی واحد ۱۰.۶ ۱۱:۳۱ ۳ ۳ ۱۹۱۲ ۶۵۵۳
۴۲ گلچین محرم ۱۳۹۱ ابتدا نام خداوند جهاندار واحد ۲.۴ ۲:۳۶ ۳ ۳ ۹۱۵۳ ۶۳۱۲
۴۳ گلچین محرم ۱۳۹۱ حسین ای یارم ای دلدارم شور ۴.۲ ۴:۳۳ ۳ ۳ ۴۴۱۷ ۶۵۲۹
۴۴ گلچین محرم ۱۳۹۱ مگو حرف از رفتن کجا میری بی من زمینه ۱۴.۱ ۱۵:۲۲ ۳ ۳ ۱۵۹۸ ۵۹۶۰
۴۵ گلچین محرم ۱۳۹۱ صدای هلهله دشمن وای شور ۹.۵ ۱۰:۲۲ ۴ ۴ ۳۰۲۸ ۹۲۳۵
۴۶ گلچین محرم ۱۳۹۱ شب آخر چقدر حالت عجیبه واحد ۱۰.۲ ۱۱:۰۹ ۳ ۳ ۱۳۹۲۵ ۱۰۲۷۹
۴۷ گلچین محرم ۱۳۹۱ ای پناه من تکیه گاه من واحد ۵.۵ ۶:۰۰ ۴ ۴ ۵۰۵۴ ۴۷۰۳
۴۸ گلچین محرم ۱۳۹۱ شعله بر تن مزن از تنم ای جان مرو نوحه ۲.۱ ۲:۱۶ ۳ ۳ ۵۰۸۶ ۴۵۳۸
۴۹ گلچین محرم ۱۳۹۱ به نام خدا به گرمی عشق همه یکصدا شور ۴ ۴:۲۳ ۴ ۴ ۱۹۶۱ ۹۱۰۷
۵۰ گلچین محرم ۱۳۹۱ تو زیر پا رفتی ولی بیچاره زینب روضه ۶.۶ ۷:۱۲ ۳ ۳ ۲۸۰۱ ۵۳۷۰
۵۱ گلچین محرم ۱۳۹۱ سرت یا اخا شد از تن جدا زمینه ۹.۷ ۱۰:۳۶ ۳ ۳ ۹۶۳۴ ۴۷۴۸
۵۲ گلچین محرم ۱۳۹۱ ای بی کفن شاه زینب واحد ۷.۸ ۸:۲۸ ۲ ۲ ۲۷۵۹ ۷۲۴۷
۵۳ گلچین محرم ۱۳۹۱ با نوای یا حسین با دلی پر شور و شین شور ۵.۴ ۵:۵۲ ۳ ۳ ۱۷۳۸ ۷۶۷۲
۵۴ گلچین محرم ۱۳۹۱ من مست مست ذکر حسین جان زینبم شور ۳.۱ ۳:۱۸ ۳ ۳ ۲۶۳۳ ۶۹۶۹