گلچین محرم ۱۳۸۸

گلچین محرم ۱۳۸۸

از حاج مهدی اکبری، ۲۸ قطعه، ۳ ساعت و ۲۶ دقیقه و ۱۵ ثانیه

۱ گلچین محرم ۱۳۸۸ محلم نمی زاری عیبی نداره آقاجون شور ۸ ۸:۴۲ ۳ ۳ ۱۲۳۰۱ ۱۴۱۴۹
۲ گلچین محرم ۱۳۸۸ خدایا از غم دلبر دل زارم شده پرپر واحد ۴.۹ ۵:۱۶ ۳ ۳ ۶۵۲۵ ۵۰۰۴
۳ گلچین محرم ۱۳۸۸ حرم اباالفضل سقا می خواد واحد ۸.۶ ۹:۱۷ ۳ ۳ ۱۰۰۵۴ ۷۵۱۶
۴ گلچین محرم ۱۳۸۸ سلام من بر ساحت حضرت قمر بنی هاشم زمینه ۹.۱ ۹:۴۹ ۳ ۳ ۱۵۸۱۴ ۶۶۶۲
۵ گلچین محرم ۱۳۸۸ برا عشق تو هلاکم مست مست سینه چاکم شور ۴.۵ ۴:۵۱ ۲ ۲ ۳۶۴۶ ۳۵۳۷
۶ گلچین محرم ۱۳۸۸ زینب و تشنه مضطر روضه غریب مادر روضه ۵.۸ ۶:۱۹ ۳ ۳ ۶۹۴۷ ۴۸۳۰
۷ گلچین محرم ۱۳۸۸ حسرت دیدن سوخت ما را واحد ۶.۹ ۷:۲۵ ۳ ۳ ۷۲۵۴ ۴۸۷۴
۸ گلچین محرم ۱۳۸۸ صحن چشمام مثل ابر بهاره زمینه ۷.۲ ۷:۵۱ ۳ ۳ ۵۳۴۷ ۳۷۵۱
۹ گلچین محرم ۱۳۸۸ سلام ای کربلا مهمونت اومد واحد ۸.۴ ۹:۰۴ ۳ ۳ ۷۷۲۵ ۵۰۱۶
۱۰ گلچین محرم ۱۳۸۸ قاسم من قاسم من کمتر بگو پدر پدر واحد ۱۵ ۱۶:۲۲ ۳ ۳ ۵۷۹۷ ۴۴۱۴
۱۱ گلچین محرم ۱۳۸۸ فدای غربتت دار و ندارم واحد ۱۴.۳ ۱۵:۳۵ ۳ ۳ ۲۸۷۲ ۳۴۶۴
۱۲ گلچین محرم ۱۳۸۸ میری به نبرد میکوبه پی تو دل بابا تو سینه زمینه ۵.۳ ۵:۴۱ ۳ ۳ ۳۶۶۲ ۳۸۹۷
۱۳ گلچین محرم ۱۳۸۸ برو میدان ولی آهسته اکبر واحد ۳.۴ ۳:۴۲ ۳ ۳ ۵۱۰۹ ۴۳۷۶
۱۴ گلچین محرم ۱۳۸۸ لالا لالا بخواب علی واحد ۶.۸ ۷:۱۹ ۳ ۳ ۹۶۳۵ ۵۹۴۷
۱۵ گلچین محرم ۱۳۸۸ دست روی دست می زنم و تو گریه ها دلشوره دارم شور ۹.۱ ۹:۵۱ ۳ ۳ ۳۵۴۰ ۴۲۸۲
۱۶ گلچین محرم ۱۳۸۸ کوچه گرد کوفه بدنش بسته شد سر دار زمینه ۵.۷ ۶:۰۹ ۳ ۳ ۸۰۶۰ ۵۹۰۰
۱۷ گلچین محرم ۱۳۸۸ مونده خدا رو دستم دست گلای زینب زمینه ۳.۸ ۴:۰۷ ۳ ۳ ۲۴۸۰ ۲۹۰۳
۱۸ گلچین محرم ۱۳۸۸ دلم گرفته خیلی هوای گریه دارم شور ۴.۱ ۴:۲۲ ۳ ۳ ۷۳۷۴ ۳۷۸۰
۱۹ گلچین محرم ۱۳۸۸ یا ثارالله یا وجه الله ای بهترین یار دلخواه شور ۴.۵ ۴:۵۴ ۳ ۳ ۳۸۷۴ ۳۱۴۷
۲۰ گلچین محرم ۱۳۸۸ کربلا یه دشت گلگونه مهد اعتکاف مجنونه تک ۵.۹ ۶:۱۹ ۳ ۳ ۶۹۴۹ ۴۲۱۰
۲۱ گلچین محرم ۱۳۸۸ به تمنای تو هستم چه دهی باده به دستم زمینه ۶.۶ ۷:۱۱ ۲ ۲ ۷۱۵ ۱۳۸۱
۲۲ گلچین محرم ۱۳۸۸ شورم ای غرورم دلتنگ حضورم شور ۴.۹ ۵:۱۵ ۳ ۳ ۷۶۹ ۱۴۸۶
۲۳ گلچین محرم ۱۳۸۸ اهل محبت می دونن که پدر عشق دختره زمینه ۹.۴ ۱۰:۱۴ ۲ ۲ ۱۱۱۴ ۱۷۲۱
۲۴ گلچین محرم ۱۳۸۸ روز مرا مخوان که شام عزا کنیم واحد ۹.۸ ۱۰:۴۰ ۳ ۳ ۶۴۷ ۱۴۳۳
۲۵ گلچین محرم ۱۳۸۸ زینب و تشنه مضطر روضه غریب مادر روضه ۶ ۶:۲۸ ۳ ۳ ۱۴۸۰ ۱۵۷۹
۲۶ گلچین محرم ۱۳۸۸ فضای خیمه رو غرق آه می کرد واحد ۳.۳ ۳:۳۲ ۲ ۲ ۵۹۶ ۱۳۱۸
۲۷ گلچین محرم ۱۳۸۸ عباس ذکر نسیم صحرا واحد ۳.۴ ۳:۴۰ ۳ ۳ ۹۷۳ ۱۵۱۷
۲۸ گلچین محرم ۱۳۸۸ بیشترین زحمت دشمن بوده برای کشتن علمدار حسین زمینه ۵.۹ ۶:۲۰ ۳ ۳ ۶۹۰ ۱۴۲۶