گلچین محرم ۱۳۸۷

گلچین محرم ۱۳۸۷

از حاج مهدی اکبری، ۶۶ قطعه، ۱۰ ساعت و ۱۰ دقیقه و ۴۸ ثانیه

۱ گلچین محرم ۱۳۸۷ دوباره فصل غم اومد زمینه ۸.۴ ۹:۰۵ ۳ ۳ ۱۱۸۲۸ ۷۳۰۳
۲ گلچین محرم ۱۳۸۷ ای زینت دوش نبی از این سفر بگذر برو واحد ۱۲.۴ ۱۳:۳۰ ۳ ۳ ۱۳۲۶۶ ۱۰۱۸۱
۳ گلچین محرم ۱۳۸۷ دل از غم بریه محیط سروریه واحد ۵.۹ ۶:۲۰ ۳ ۳ ۵۳۳۱ ۴۰۸۰
۴ گلچین محرم ۱۳۸۷ ز ره رسیده شبای ماتم تو شور ۷.۴ ۷:۵۸ ۲ ۲ ۷۶۸۲ ۶۱۰۵
۵ گلچین محرم ۱۳۸۷ می خونم هر شب با شور و نوا زمینه ۶.۱ ۶:۳۵ ۳ ۳ ۹۴۱۷ ۷۱۰۹
۶ گلچین محرم ۱۳۸۷ اینجا کجاست داداش جونم که بوی غربت می باره واحد ۹.۹ ۱۰:۴۷ ۳ ۳ ۱۵۴۴۲ ۱۶۱۳۸
۷ گلچین محرم ۱۳۸۷ هر نفس به شور و شینم که مجنون حسینم شور ۲ ۲:۰۴ ۳ ۳ ۴۹۸۶ ۳۷۹۱
۸ گلچین محرم ۱۳۸۷ دلم هواییه دلبری که هر دلی واسش پر می زنه شور ۴.۱ ۴:۲۵ ۳ ۳ ۲۸۲۶ ۳۴۶۸
۹ گلچین محرم ۱۳۸۷ حسین مرا کن نگاهی حر پشیمان ارباب زمینه ۹.۳ ۱۰:۰۸ ۳ ۳ ۶۲۵۱ ۴۷۷۲
۱۰ گلچین محرم ۱۳۸۷ بسته در زنجیر خجلت دست و پایم یا حسین واحد ۷.۴ ۸:۰۱ ۳ ۳ ۲۸۴۹ ۳۴۲۵
۱۱ گلچین محرم ۱۳۸۷ تویی سفینه امت تویی چراغ هدی واحد ۶ ۶:۲۷ ۳ ۳ ۲۱۹۴ ۳۱۴۸
۱۲ گلچین محرم ۱۳۸۷ با دلی زیباپرست ذکرم از روز الست واحد ۳ ۳:۱۵ ۳ ۳ ۲۸۴۲ ۳۲۲۸
۱۳ گلچین محرم ۱۳۸۷ هر کی نور خدا داره تو دلش کربلا داره شور ۲.۵ ۲:۴۱ ۳ ۳ ۲۵۱۰ ۲۹۷۰
۱۴ گلچین محرم ۱۳۸۷ ای دلدارم بی تو می گیره آقا قلب زارم شور ۳.۴ ۳:۳۶ ۳ ۳ ۷۷۴۷ ۴۵۲۴
۱۵ گلچین محرم ۱۳۸۷ بابایی بگو کی بر می گردی زمینه ۹.۷ ۱۰:۳۲ ۳ ۳ ۷۶۷۱ ۵۴۹۶
۱۶ گلچین محرم ۱۳۸۷ یادش بخیر اون روزا نبودی از من جدا واحد ۱۲.۶ ۱۳:۴۰ ۳ ۳ ۹۰۳۶ ۵۵۰۰
۱۷ گلچین محرم ۱۳۸۷ آخر معرفتی معنی عشقی عباس واحد ۵ ۵:۲۲ ۳ ۳ ۳۵۱۶ ۳۲۱۱
۱۸ گلچین محرم ۱۳۸۷ یا حسین غریب مادر مهربون برادرم زمینه ۶.۳ ۶:۴۶ ۳ ۳ ۳۵۹۴۳ ۹۰۲۱
۱۹ گلچین محرم ۱۳۸۷ مونده رو دست من گلای پرپرم واحد ۹.۸ ۱۰:۴۱ ۲ ۲ ۳۱۹۶ ۳۵۲۱
۲۰ گلچین محرم ۱۳۸۷ یا حسین غریب کربلا واحد ۸.۱ ۸:۴۷ ۳ ۳ ۲۴۷۷ ۲۷۶۳
۲۱ گلچین محرم ۱۳۸۷ امشب رو حال و هوات پیچیده توی این سرم شور ۴.۶ ۴:۵۹ ۴ ۴ ۲۳۲۲ ۲۶۵۷
۲۲ گلچین محرم ۱۳۸۷ چند وقته دلم خیلی پریشونه شور ۴.۳ ۴:۳۵ ۳ ۳ ۴۸۱۳ ۳۵۲۴
۲۳ گلچین محرم ۱۳۸۷ دیگر فتادم از نفس عمو به فریادم برس زمینه ۵.۶ ۶:۰۱ ۳ ۳ ۴۰۴۹ ۳۶۸۱
۲۴ گلچین محرم ۱۳۸۷ لاله این چمنم واویلا واحد ۱۲.۹ ۱۴:۰۳ ۳ ۳ ۴۲۳۶ ۳۹۰۶
۲۵ گلچین محرم ۱۳۸۷ انی سلم لمن سالمکم واحد ۶ ۶:۲۸ ۳ ۳ ۷۸۸۹ ۳۷۳۷
۲۶ گلچین محرم ۱۳۸۷ در پی عشق تو در تب و تابم شور ۲.۳ ۲:۲۴ ۳ ۳ ۳۱۸۹ ۲۵۹۸
۲۷ گلچین محرم ۱۳۸۷ غم کربلات ربوده صبر و تابم شور ۳.۸ ۴:۰۷ ۳ ۳ ۲۱۱۱ ۲۹۸۹
۲۸ گلچین محرم ۱۳۸۷ لای لای علی اصغر من زمینه ۶.۵ ۶:۵۹ ۳ ۳ ۲۴۸۴۱ ۷۲۲۰
۲۹ گلچین محرم ۱۳۸۷ تو این کویر سرم به زیر دلم ولی رفته تو صحرای غدیر واحد ۱۳.۲ ۱۴:۱۹ ۳ ۳ ۸۴۶۵ ۵۲۳۸
۳۰ گلچین محرم ۱۳۸۷ اباالفضل قرار بی قراران واحد ۴.۲ ۴:۲۹ ۳ ۳ ۲۶۶۸ ۳۲۹۷
۳۱ گلچین محرم ۱۳۸۷ امشب ز دنیا می کنم عاشق و دیوانه منم شور ۵ ۵:۲۳ ۳ ۳ ۶۲۲۷ ۴۱۹۰
۳۲ گلچین محرم ۱۳۸۷ ساقیا ساقیا کی می بری منو کربلا شور ۳.۵ ۳:۴۴ ۳ ۳ ۴۳۷۸ ۲۷۶۲
۳۳ گلچین محرم ۱۳۸۷ شبه پیغمبر یا علی علی علی اکبر زمینه ۷.۵ ۸:۰۸ ۳ ۳ ۹۱۵۹ ۳۹۲۸
۳۴ گلچین محرم ۱۳۸۷ پاشو ای دلبرم ای علی اکبرم واحد ۷.۶ ۸:۱۷ ۳ ۳ ۱۲۹۹۲ ۶۵۸۴
۳۵ گلچین محرم ۱۳۸۷ قبله گاه عالمین آقام آقام حسین واحد ۶.۹ ۷:۳۰ ۳ ۳ ۳۸۶۱ ۲۶۶۰
۳۶ گلچین محرم ۱۳۸۷ ذکر جنونم ذکر حسینه شور ۶.۵ ۷:۰۵ ۳ ۳ ۳۷۴۸ ۵۰۱۷
۳۷ گلچین محرم ۱۳۸۷ حرم عطش آب عمو عمو عمو دریاب زمینه ۱۱.۵ ۱۲:۳۲ ۳ ۳ ۹۶۰۵ ۵۱۵۹
۳۸ گلچین محرم ۱۳۸۷ کاش مثل دریا نبودی انقدر زیبا نبودی واحد ۸.۳ ۹:۰۲ ۳ ۳ ۲۹۶۲۵ ۱۰۳۴۸
۳۹ گلچین محرم ۱۳۸۷ اباالفضل ماهی اباالفضل شاهی واحد ۴.۷ ۵:۰۷ ۳ ۳ ۳۴۴۸ ۲۸۸۸
۴۰ گلچین محرم ۱۳۸۷ ای ز جمال تو هویدا علی اباالفضل شور ۲.۲ ۲:۲۰ ۳ ۳ ۲۰۶۹ ۲۵۰۲
۴۱ گلچین محرم ۱۳۸۷ عصای دست من به خون نشستی شور ۴.۷ ۵:۰۴ ۳ ۳ ۸۲۵۳ ۵۶۵۰
۴۲ گلچین محرم ۱۳۸۷ منو تنها گذاشتی پر کشیدی زمینه ۷.۸ ۸:۲۷ ۳ ۳ ۸۲۶۴ ۴۹۰۱
۴۳ گلچین محرم ۱۳۸۷ دل خدا گرفته خون شده قلب عالمین واحد ۱۲ ۱۳:۰۰ ۳ ۳ ۵۱۶۱ ۲۸۶۷
۴۴ گلچین محرم ۱۳۸۷ شعار قلبم دم به دم نام حسین فاطمه است واحد ۲.۶ ۲:۴۶ ۳ ۳ ۲۱۷۸ ۲۴۱۸
۴۵ گلچین محرم ۱۳۸۷ با یاد کربلا قلبم پر از غمه شور ۶.۴ ۶:۵۵ ۳ ۳ ۳۵۷۱ ۲۶۹۲
۴۶ گلچین محرم ۱۳۸۷ تا مژه بر هم می زنی شور ۲.۸ ۳:۰۲ ۳ ۳ ۲۰۴۴ ۲۶۲۲
۴۷ گلچین محرم ۱۳۸۷ بی تو ای دوست چه گویم که چه آمد به سرم مناجات ۷.۸ ۸:۲۴ ۳ ۳ ۱۶۴۲ ۱۵۹۳
۴۸ گلچین محرم ۱۳۸۷ روضه حضرت مسلم (ع) روضه ۱۰.۶ ۱۱:۳۳ ۳ ۳ ۱۶۱۳ ۱۵۰۲
۴۹ گلچین محرم ۱۳۸۷ ای روح آشنایی یا مهدی مناجات ۹.۱ ۹:۴۹ ۳ ۳ ۷۵۷ ۱۴۰۸
۵۰ گلچین محرم ۱۳۸۷ روضه ورود کاروان به کربلا روضه ۱۸.۴ ۲۰:۰۲ ۳ ۳ ۲۸۳۱ ۱۵۷۸
۵۱ گلچین محرم ۱۳۸۷ تمام عمر خطا کردم و عطا کردی مناجات ۸.۴ ۹:۰۷ ۳ ۳ ۱۷۹۱ ۱۵۲۰
۵۲ گلچین محرم ۱۳۸۷ روضه حضرت حر (ع) روضه ۹.۲ ۹:۵۸ ۳ ۳ ۳۱۶۱ ۱۹۵۷
۵۳ گلچین محرم ۱۳۸۷ عاشق اگر طالب دیدار دلبر است مناجات ۵.۸ ۶:۱۹ ۳ ۳ ۸۴۰ ۱۴۰۲
۵۴ گلچین محرم ۱۳۸۷ روضه حضرت رقیه (س) روضه ۱۹.۸ ۲۱:۳۴ ۳ ۳ ۱۱۶۰۸ ۳۲۸۴
۵۵ گلچین محرم ۱۳۸۷ امون ز شام ختم کلام شور ۷.۵ ۸:۰۹ ۲ ۲ ۴۳۳۵ ۲۱۴۵
۵۶ گلچین محرم ۱۳۸۷ دیشب به برادر خودم می گفتم مناجات ۷.۱ ۷:۴۴ ۳ ۳ ۶۹۹ ۱۴۰۲
۵۷ گلچین محرم ۱۳۸۷ روضه طفلان حضرت زینب (س) روضه ۲۰.۹ ۲۲:۴۳ ۳ ۳ ۹۲۸ ۱۵۲۴
۵۸ گلچین محرم ۱۳۸۷ دوباره مثل بلبلان باز ترانه ها کنم مناجات ۷.۲ ۷:۴۶ ۳ ۳ ۷۷۸ ۱۳۱۴
۵۹ گلچین محرم ۱۳۸۷ روضه حضرت قاسم (ع) روضه ۱۸.۹ ۲۰:۳۳ ۳ ۳ ۳۴۸۹ ۲۲۷۳
۶۰ گلچین محرم ۱۳۸۷ روضه حضرت علی اصغر (ع) روضه ۲۱.۸ ۲۳:۴۳ ۳ ۳ ۵۳۷۲ ۲۹۰۱
۶۱ گلچین محرم ۱۳۸۷ آقا اجازه دل زده ام از تمام شهر مناجات ۱۸.۳ ۱۹:۵۳ ۳ ۳ ۱۵۱۴ ۲۲۳۶
۶۲ گلچین محرم ۱۳۸۷ روضه حضرت علی اکبر (ع) روضه ۱۰.۷ ۱۱:۳۸ ۳ ۳ ۶۴۹۲ ۲۶۶۱
۶۳ گلچین محرم ۱۳۸۷ چه به خونم بکشانی چه به خاکم بنشانی مناجات ۱۵ ۱۶:۱۸ ۳ ۳ ۱۹۲۰ ۲۲۶۵
۶۴ گلچین محرم ۱۳۸۷ روضه حضرت اباالفضل (ع) روضه ۱۷.۹ ۱۹:۲۶ ۳ ۳ ۱۶۹۰۰ ۴۸۴۴
۶۵ گلچین محرم ۱۳۸۷ گفتم که بی قرار تو باشم مناجات ۷.۳ ۷:۵۲ ۳ ۳ ۱۲۱۳ ۲۱۰۸
۶۶ گلچین محرم ۱۳۸۷ روضه امام حسین (ع) روضه ۱۹.۱ ۲۰:۵۱ ۲ ۲ ۲۳۵۲۵ ۴۵۶۷