میلاد حضرت امیرالمومنین (ع)
اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد
حقیقته راه علی
تویی اون آقا که حتی خدا نازش رو خریده
نور مصلی یا علی یا علی یا علی
یا امین الله فی ارضه
داریم به دل گرمی طوفان نجف را
عاشق صحن و سرای علیم
حیدر همه عاشق و تویی دلبر
علی صفات حق علی برکات حق
ای وجه خدا علی
حیدریم قلندرم
شهادت حضرت زینب (س)
مهلا مهلا آهسته تر داداش
جانم به اون بانو که دختر حیدر و شیرزنه
چقدر خاصه رقیه
شعله بر تن نزن از برم ای جان مرو
مادرم نیست تکیه گاه محکمی دور و برم نیست
داری میری از حرم
به نام نامی اولیاء مخدره زینب
من زینبم صاحب پرچم حیدرم
وای وای خدایا برادرم تشنم
یک لحظه تو خیمه گام
من شب بیدارم