شال هیأت ( طرح عُمانی )

شال هیأت ( طرح عُمانی )

 
قیمت: ۴۵,۰۰۰ تومان

شال دوروی هیأتی طرح عُمانی

تولید کشور هند

نمونه تصاویر از طرح های این محصول :