شال هیأت ( طرح خطی )
 
قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

شال هیأتی طرح خطی با کیفیت بالا

تولید کشور هند

نمونه تصاویر این محصول :