شال عمانی | طرح ستیلا

شال عمانی | طرح ستیلا

 
قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومان

شال های عمانی که به تازگی در ایران عرضه می شود، دارای دوخت ظریف و طرح های متنوعی می باشد. این شال یا چفیه دارای دو رو می باشد و به همین دلیل مورد اقبال عمومی قرار گرفته است. 

شال عمانی طرح ستیلا