گلچین جلسات هفتگی ۱۳۸۹

دل دیوونه ما شد وقف شیش گوشتون ارباب

جواد مقدم

۱۰۶۸۱۱
۷۷۵۵۹
۸
دل دیوونه ی ما شد وقف شیش گوشتون ارباب
همیشه فکر شمائیم هم تو بیداری و هم خواب
نوکری برا شما شد اعتبار و آبرومون
کِی میشه که برسونی مارو تو به آرزومون
افتخارم بده ارباب تا بشم من سگ دربار
قلادم رو تو ببندی زنجیرش دست علمدار
عالم فِتاده در تب و تاب و به شور و شِین
صد مُرده زنده میکند این ذکر یا حسین

عشـق فقط عشق حسین

این عزاخانه ی ماتم کِشتی نوح حسینه
این کتیبه این سیاهی زنده از روح حسینه
سفره ی عشق تو پهنه همه مهمون تو هستیم
باز میاد بوی محرم همه دیوونه و مستیم
پیرهن سیاه میپوشیم روضه های غم میگیریم
باز دوباره همه با هم نوحه هاتو دَم میگیریم
باز این چه شورش است و که در خلق عالم است
باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است

عشـق فقط عشق حسین

اگه قابل تو بدونی زنده باشیم تا مُحرم
با تو مستی کنیم آقا زیر این بیرق و پرچم
اشک و ناله ها و زاری برا زینب خواهر تو
قتلگاه و روز عاشور گریه های مادر تو
میخونه با اشک و افسوس با یه قلب پاره پاره
میشه از ناله ی زینب کربلا زنده دوباره
این کشته ی فتاده به هامون حسین توست
این صید دست و پا زده در خون حسین توست

عشـق فقط عشق حسین