گلچین مولودی ۱۳۹۱

یه عمریه که تو قلبم رد پای توئه

کربلایی جواد مقدم

۱۸۲۰۰
۷۲۶۱۰
۳