گلچین مولودی ۱۳۹۱

یه عمریه که تو قلبم رد پای توئه

کربلایی جواد مقدم

۱۸۶۴۱
۷۲۶۷۲
۳