گلچین مولودی ۱۳۸۷

می تابه از پشت ابرا ماه تموم شبای من

حاج محمود کریمی

۳۱۶۸
۳۲۶۷
۳