گلچین رمضان ۱۳۸۶

افتاده به دامم چو صیدم به پای ادب

جواد مقدم

۱۵۰۰۱
۱۹۴۰۰
۴
افتاده به دامم چو صیدم به پای ادب
مست می ناب سبوی امیر عرب
هر سحر و هر روز و هر شب به میخانه ام
زنجیر بیارید ببینید که دیوانه ام

علی علی حیدر یا حیدر یا حیدر مدد

باده و می و جام بیارید علی ساقی است
عالم همه فانی و فانی علی باقی است
آتش تو مولا ز جانم شرر می کشد
کبوتر قلبم به سوی تو پر می کشد

علی علی حیدر یا حیدر یا حیدر مدد

ساقیا خمارم بده جام به دستم علی
ساقیا بریز می بریز می که مستم علی
علی ای نگاه و صدا و کلام خدا
علی ای تمام تمام تمام خدا
گردش زمین بر مدار نجف ممکن است
گر چه همه جا هست خداوند نجف ساکن است

علی علی حیدر یا حیدر یا حیدر مدد

می بزن و می نوش ز جامش بگو یا علی
نفس مسیحا بزن تو فقط با علی
خاک کف پای غلامش شفا می دهد
آتش جهنم به اذنش بهشت می شود

علی علی حیدر یا حیدر یا حیدر مدد