گلچین فاطمیه ۱۳۸۸

می میرم از بی قراری آقام آقام

حاج محمود کریمی

۲۵۴۵۲
۱۳۴۷۸
۳
می میرم از بی قراری آقام آقام
که تو هنوز حرم نداری آقام آقام

تویی که ماه آسمون عشقی
به روی سینه ها نشون عشقی
به روی کویر دلهای تشنه
همه طراوت بارون عشقی

می میرم از بی قراری آقام آقام
که تو هنوز حرم نداری آقام آقام

دیوونگی عاشق از قدیمه
در خونه ی تو خود حطیمه
کسی که ما رو میبینه میدونه
که آقای غریبمون کریمه

دلم شد از خوشی فراری آقام آقام
که تو هنوز حرم نداری آقام آقام

همه حاجتامو ازت میگیرم
تو پادشاهیو منم فقیرم
نگاه تو تموم زندگیم
برا دله پاره پارت بمیرم

منو دل و آه و زاری آقام آقام
که تو هنوز حرم نداری آقام آقام

آخر برات یه گنبد طلا می سازیم
شبیه گنبد امام رضا می سازیم
آخر میام تو مدینه برات می میرم