شهادت امام کاظم (ع) ۱۳۹۸

ای به زندان کرده خلوت با خدا موسی‌ بن ‌جعفر

حاج سید مجید بنی فاطمه

۱۱۳۳
۸۱۸
۰
ای به زندان کرده خلوت با خدا موسی‌ ابن ‌جعفر
ای همه آزادگان را مقتدا موسی‌ ابن‌ جعفر

ای که در حبس بلا بودی به فرمان الهی
هم قَدَر را هم قضا را رهنما موسی ابن جعفر

شب که تاریک است و تنهایی چراغ تو است با تو
حلقه زنجیر می‌خواند دعا موسی ابن جعفر

از بر فیض مسیحا می‌کنم جایی که باشد
خاک درگاه تو بر دردم شفا موسی ابن جعفر

عضو عضوم گر ز هم گردد جدا صد بار بهتر
کز تو یک لحظه دلم گردد جدا موسی ابن جعفر

تو همان چشم خدای ذوالجلالی کز نگاهی
خلق عالم را کنی حاجت روا موسی ابن جعفر

در دل تاریک زندان زیر ضرب تازیانه
بود خالی جای فرزندت رضا موسی ابن جعفر

کس نبود از هیفده دختر به بالای سر تو
تا بگرید بر تو و گیرد عزا موسی ابن جعفر