ای قدر قدرت اباالفضل
والا شوکت اباالفضل
پادشاه کشور دل
والا حضرت اباالفضل
زور بازوی تو حیدریه
چشم و ابروی تو دلبریه
ادبت بخدا‌ مادریه
کار ما همیشه در خونه تو نوکریه
جان اباالفضل
ساقی العطشان اباالفضل
ای قسم مردم ایران اباالفضل

باب حاجاتم اباالفضل
خاک پاتم اباالفضل
ای کلید بی بدیل
مشکلاتم اباالفضل
دل خسته میگه یا اباالفضل
دل شکسته میگه یا اباالفضل
هرکی مسته میگه یا اباالفضل
نوحه خون همیشه توی دسته میگه یا اباالفضل
ماه اباالفضل
وزیر شاه اباالفضل
پشت و پناه ولی الله اباالفضل

ای علمگیر و علمدار
جانم جانم اباالفضل
وارث شمشیر کرار
جانم جانم اباالفضل
سپاه حسین ای جانم
تکیه گاه حسین ای جانم
به نگاه حسین ای جانم
نگهم دار آقا توی راه حسین ای جانم
جان اباالفضل
قبله ی دریا اباالفضل
ای پسر حضرت زهرا اباالفضل