شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۷

می دونم منو این دنیا خیلی از تو دورم کرده

حاج سید مجید بنی فاطمه

۳۹۳۸
۱۹۰۶
۰