شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۶

تو روزای روزه داری زیر بار تشنگی ها

حمید علیمی

۵۴۹۰
۱۲۳۱
۰
تو روزای روزه داری
زیر بار تشنگی ها
دست تو بذار رو سینه
یه سلام بده به آقا
اگه تشنگی شد آتیش جونت بگو حسین
اگه دیدی که خشکیده زبونت بگو حسین
عطر سیب و با کام تشنه بو کن بگو حسین
طرف حرم کربلا رو کن بگو حسین
بگو حسین تا خدا نگات کنه
بگو حسین تا آقام صدات کنه
بگو حسین مادرش دعات کنه

ای جان حسین حسین

بخدا روضه ی ارباب
جای عبد روسیاهه
اگه روسیاهی رو کن
اینجا بهترین پناهه
توی سختی ها و تو ناامیدی بگو حسین
اگه آخر خط دیگه رسیدی بگو حسین
بین این همه زشتی و پلیدی بگو حسین
اگه از همه ی دنیا بریدی بگو حسین
بگو حسین بی نیاز غیر بشی
بگو حسین نوکر زهیر بشی
بگو حسین عاقبت بخیر بشی

تو ضربان قلب منی حسین