قرارمون چی شد زهرا
چرا علی تک و تنها
تو پر زدی از این دنیا
بدون من

بدون تو تو این خونه
عزا همیشه مهمونه
ببین حسن دلش خونه
بدون تو

پر زدی تو نشنیدی صدامو
رفتی و ندیدی گریه هامو

این نگاه نگاه آخره
مرگ تو مرگ حیدره

بعد تو می مونم تنها وا غربتا وا غربتا
می شنوی صدامو زهرا وا غربتا وا غربتا


شبیه ابر بارونی
برا حسن پریشونی
دوباره روضه می خونی
دم رفتن

خزونتو بهارش کن
حسینتو نگاهش کن
به زینبت سفارش کن
یه پیراهن

لحظه ای که تنها بمونه
بارش سنگ بی امونه

ساعت وداع خواهره
این نگاه نگاه آخره

می درن تو رو این گرگا واویلتا واویلتا
پیرهن نداری حتی واویلتا واویلتا