تنها شدی تنها ترین
روی مرا مگذار زمین
جانم فدات ای نازنین
ای نازنین ای وای حسین
اکبر و قاسم و عباس کجایند کجا
عشق کی این همه را بردی و غارت کردی

داغ تو میمیرند یا اخا
دیگر از زندگانی سیرم یا اخا
زینبم مادر تو شیرم یا اخا
اذن میدانشان میگیرم یا اخا
دست رد بر سینه ام مگذار ای هستی خواهر
قبول کن ما را به جان مادر
تنها شدی تنها ترین
روی مرا مگذار زمین
جانم فدات ای نازنین
ای نازنین ای وای حسین

میرسد آه من تا میدان از حرم
پر شده کربلا از عطر مادرم
من به جان هر بلایی باشد میخرم
من همان زینبم شمشیر حیدرم
یا علی گفتم به تو دست از تو بر نمیدارم
من دختر مولام من ذوالفقارم
من آتش سوزنده ام
تو بی کس و من زنده ام
چون زنده ام شرمنده ام
شرمنده ام ای وای حسین

این قوم مگر عشق من از خواهر دلخوری
یا به فکر منو فکر این چادری
باید این لحظه را در خاطر بسپری
چون خودت میروی از من دل میبُری
این دو تا زنده نمی‌مانند بعد از تو تا امشب
خودم فدای تو سالار زینب
تو بی کس و من بی پناه
از خیمه آوردم سپاه
تنها نرو در قتلگاه
در قتلگاه ای وای حسین