میلاد امام جواد (ع) ۱۳۹۶

مرغ دل زده بال و پر به کنار حریم تو یا جواد

محمد فصولی الكربلائي

۲۸۸
۶۴
۰