شب اول فاطمیه دوم ۱۳۹۵

سهم من از نوکری محبت مادرم حضرت فاطمه است

کربلایی جواد مقدم

۳۶۵۴
۳۷۳۰
۱