روز ۳۰ صفر ۱۳۹۵

تا پابوس تو میام می پرسم نشونتو

کربلایی حمید علیمی

۱۹۵۵
۳۳۲
۰