شب ۳۰ صفر ۱۳۹۵

یکی مثل من قطره یکی مثل تو دریا

کربلایی حمید علیمی

۱۵۱۹
۳۱۰
۰