شب ۳۰ صفر ۱۳۹۵

سلاطین همه نوکر غلامات همه ارباب

کربلایی جواد مقدم

۱۳۷۸
۴۳۱
۱