شب ۲۸ صفر ۱۳۹۵

جون عالم به فدای حسین داره اما این همه سینه زن

کربلایی جواد مقدم

۱۰۸۳
۲۴۲
۱