شب ۲۸ صفر ۱۳۹۵

جون عالم به فدای حسین داره اما این همه سینه زن

کربلایی جواد مقدم

۱۱۹۱
۱۸۴۵
۱