سلام عزیز پرپرم
سلام عزیز برادرم

سلام شهید تشنه لب
سلام شهید بی سرم

اشکام می باره روی مزارت
پاشو ببین اومدم کنارت
برگشت خواهر بی قرارت

پاشو سر بریده خواهرت رسیده
انگار یه قرنه تو رو ندیده

بی تو خواهر و چشای خون بار
بی تو خاطرات سخت و دشوار
بی تو کارم کشید به بازار

با پاهای خستم پای تو نشستم
میده شهادت سر شکستم

سلام تن بی پیروهن
سلام بدن بی کفن
سلام قتیل گریه ها
سلام دار و ندار من

چشمام رو زمین کربلا موند
اشکام میون خرابه ها موند
قلبم پیش رقیه جا موند

تا اومد سر تو پیش دختر تو
جون داد شهید دلاور تو

سلام شهید سر جدا
سلام سر رو نیزه ها
سلام امیر بی سپاه
سلام غریب کربلا

رفته تموم حرم به غارت
حالا همه اومدیم زیارت
چشمت روشن خدای غیرت

ماه روی نیزه قمر اباالفضل
کشتن من و با سر اباالفضل

سلام یل ام البنین
سلام عزیز فاطمه
سلام مدافع حرم
سلام شهید علقمه