شب هشتم محرم ۱۳۹۵

چون تو ای لاله در این دشت گلی پرپر نیست

حاج سید مجید بنی فاطمه

۲۲۷۹
۴۶۹
۰