شب هشتم محرم ۱۳۹۵

چه کرده اند با جسم تو دو چشم من نداره سو

حاج عبدالرضا هلالی

۵۰۲۴
۳۳۵۴
۴