شب ششم محرم ۱۳۹۵

علیست مرغ حق و کعبه آشیانه او

کربلایی جواد مقدم

۴۰۷۶
۵۵۰۷
۲