شب دوم محرم ۱۳۹۵

سخته آقا به والله شش گوشتو ندیدن

حاج حسین سیب سرخی

۱۰۹۸۷
۱۴۲۰۳
۱