شب دوم محرم ۱۳۹۵

من اون چشمی که تو روضه نمی باره نمی خوامش

حاج حسین سیب سرخی

۱۱۰۷۶
۸۶۵۹
۱