تخریب بقیع ۱۳۹۵

بی تو که باشم حوصلمم سر میره

کربلایی جواد مقدم

۳۱۰۸
۲۹۰۶
۲