دور عمامه تو آسمان می گردد
یک نخ از جامه تو به جهان می ارزد
به این بشارت قسم به اعتبارت قسم
من در پناه توام به ذوالفقارت قسم
ای عالی اعلا علی عالی علی مولا علی
اول علی آخر علی ای ساقی کوثر علی
ای قبله اهل یقین
مولا امیر المومنین

از غم خون جگری حسنت جان میداد
خبر بی پدری به یتیمان میداد
یتیم چشم انتظار بدون تو بی قرار
ببین همه تشنه اند ای ابر رحمت ببار
چشم فلک اتش فشان
تو می روی دامن کشان

پیش از آنکه بروی زینبت رفت از حال
فاطمه گریه کنان امده استقبال
هنگام رفتن شده زهرای تو امده
داغت عجب اتشی به جان عالم زده
شد ناله خیر النساء
جانم فدات یا مرتضی

قصه واقعه را دم آخر گفتی
ماجرا را تو به هر دو برادر گفتی
گفتی برای حسین تو ماجرای حسین
بردی دل عالمی به کربلای حسین
ای جان حسین جانان حسین
عالم سنه قربان حسین