شهادت حضرت زینب (س) ۱۳۹۵

شکسته پر و بالم زخمی این دقایقم

حاج سید مهدی میرداماد

۷۷۵
۲۱۷۰
۰