روز ۲۸ صفر ۱۳۹۴

چون تو را دارم چه غم دارم که غمخوارم تویی

حمید علیمی

۳۳۶۱
۲۳۴۵
۱