شب ۷ صفر ۱۳۹۴

به خدا بهونه بود زهری که قاتلش شده

حاج محمود کریمی

۹۴۴۸
۲۳۹۰
۰
به خدا بهونه بود زهری که قاتلش شده
چندین ساله قاتلش خاطرات دلش شده

کوچه زخم دلشه، اون کوچه قاتلشه
همون کوچه کوچه کوچه کوچه

یا حسن یابن الزهرا واویلا واویلا
یا مجتبی یا مولا واویلا واویلا

بی حیا غرورش و جلوی مادرش شکست
پیش اون کبوتری که تو کوچه پرش شکست

مضطر مونده و رو به روش پرپر
میزنه رو زمین مادر مادر مادر مادر

یا حسن یابن الزهرا واویلا واویلا
یا مجتبی یا مولا واویلا واویلا

حالا که برا غم حسنش می سوزه حسین
میگه مجتبی که نیست روزی مثل روز حسین

بی بال زخمیِ عطش و
بی حال تنهایی وسط گودال، گودال گودال

لا اله الا الله الا الله الا الله
لبیک اباعبدالله عبدالله عبدالله