جونم فدات فدا شدی
فانیِ در خدا شدی
از زینبت حسین من جدا شدی
از زیر گلوت گذاشتی بوسه بردارم
حالا میبینی چه داغی بر جگر دارم
جای بوسمو گرفته بوسه ی خنجر
لب های منو و رگای زخمیِ حنجر
آخ جسم و آخ تنت
زِ روی ذوالجناح دیدم انداختنت
غریب کربلا رفتی نشناختنت
حسین من ، حسین من ، حسین من
آخ داغت آخ غمت
تو بودی هستیِ من ولی باختمت
ببخش که دیدمت اما نشناختمت
حسین من ، حسین من ، حسین من
آه و واویلتا ، حسین من

شد قلب خواهرت کباب
شد ناله ی تو بی جواب
ای وای کسی بهت نداد یه قطره آب
میشنید خواهرت چقد میگفتی اُسقونی
میدید مادرت چطوری میشی قربونی
دیدم حالتو یه حال غرق تشویشه
دور قتلگاه دیدم داره شلوغ میشه
میدیدم بی هوا
بالا پایین میرن شمشیرا نیزه ها
یکی میزد با سنگ اون یکی با عصا
حسین من ، حسین من ، حسین من
شد قلبم بیقرار
که بعد قصه ی نیزه و نیزه دار
تو بودی سُم اسبا و ده تا سوار
حسین من ، حسین من ، حسین من
آه و واویلتا ، حسین من

با جسم تو چه ها شده
پامال دست و پا شده
رو خاک کربلا تنت رها شده
گریه میکنم به خواهر تو میخندن
غارت شد تنت لباسم از تنت کندن
گفتم نیمه جون اسیر و خسته و مظطر
مرد ساربون چیکار داری با انگشتر
هستم جون بر لبو
پاشو با تازیونه زدن زینبو
خدا به خیر کنه یا اَخا امشبو
حسین من ، حسین من ، حسین من
ای عشق مادری
الهی که به غارت نره معجری
نشه بدون گوشواره هیچ دختری
حسین من ، حسین من ، حسین من
آه و واویلتا ، حسین من